Dülük Tepe’de Daha Önce Örneğine Rastlanmayan Roma Tanrısı

Münster Üniversitesinden Prof. Dr. Engelbert Winter tarafından yürütülen Gaziantep’teki Dülük Baba Tepesi kazılarında daha önce hiç bilinmeyen bir Roma tanrısının betimlendiği stel bulundu.

150×69 cm boyutlarındaki stelde yer alan tanrının şu ana kadar bilinen hiçbir Roma tanrısıyla bağdaşmaması ile birlikte bereket veya hava ile ilgili bir tanrı olabileceği belirtiliyor. Winter: “Bu stel, Romalıların inançlarına ve yakındoğu gelenekleriyle ilişkilerine ışık tutacaktır. Ancak geniş araştırmalardan sonra bunun hangi tanrı olduğuna dair bir fikrimiz olabilir” dedi.

Arkeologlar, orta çağın başlarında yapılmış olan bir manastırın kalıntıları arasında buldukları stelin insitu durumda olmadığı ve dolayısıyla ne amaçla kullanıldığını tam olarak anlayamadıkları belirtiliyor.

Esrarengiz Tanrı Doğu Etkileri Taşıyor
Arkeolog Blömer: “Stelde, bir kadehin içinden yapraklar arasında büyüyen bir tanrı var. Astral sembollerle bezenmiş kadehin iki yanında uzayan bir boynuz ve bir ağaç var. Bazı ögeler ise doğurganlıkla ilgili bir tanrı olduğunu düşündürüyor” dedi. Ayrıca sakallarının betimlenişi ve kollarının duruşu, eserin demir çağında yapılmış olabileceğini de gösteriyor. Profesör Winter’a göre ise stel, oryantal geleneklerin, demir çağından Roma dönemine kadarki gelişimini simgeliyor.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply