Napoli Yakınlarında Demir Çağı Nekropolü Ortaya Çıkarıldı

Napoli yakınlarında, Roma kentinin 161 kilometre kuzeybatıda kurulduğu döneme ait yaklaşık 2.800 yıllık bir nekropol keşfedildi.

Arkeoloji ekibi alanda 88 adet “çukur mezar” ortaya çıkardı. Ayrıca toplumun ileri gelenlerinin mezarlarını barındıran iki büyük tümülüs de var. C: İtalya Kültür Bakanlığı/Terna

Keşif, araştırmacılara Roma’nın bölgeye hakim olmasından önce var olan Demir Çağı kültürleri hakkında eşsiz bilgiler veriyor. Napoli’nin yaklaşık 48 km kuzeydoğusundaki Amorosi kasabası yakınlarındaki şaşırtıcı buluntular, hem erkek hem de kadınlara ait “çukur mezarlarda” 88 gömüt içeriyor.

İtalyan Kültür Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, erkekler tipik olarak silahlarıyla gömülürken, kadınlar genellikle bilezik, kolye, broş gibi bronz süs eşyaları, kehribar ve işlenmiş kemik parçalarıyla gömülmüştü.

(İlgili: Avusturya’da Roma Dönemi’ne Ait İlk Anne-Kız Mezarı Keşfedildi)

Bölgede kazı yapan arkeologlar, genellikle mezarlarda ölenlerin ayaklarının dibine yerleştirilen çok sayıda farklı şekillerde çanak çömlekler de ortaya çıkardı. Mezarlığın, birkaç yüz yıl sonra bölgede yaşayan ve ilk Romalıların sıkça düşmanı olan Samnitlerden önceye dayandığını düşünüyorlar.

Arkeologlar, İtalya’nın Amorosi kasabası yakınlarındaki nekropolün yaklaşık 2.800 yıllık olduğunu düşünüyor. C: İtalya Kültür Bakanlığı/Terna

Erken Dönem İtalya

Efsaneye göre, efsanevi kahraman Romulus, Roma şehrini MÖ 753 yılında ikiz kardeşi Remus ile yaşadığı bir anlaşmazlık sonucunda kurmuştu; ancak arkeologlar Roma’nın MÖ 10. yüzyıldan sonra, Demir Çağı sırasında birkaç tepe köyünün birleşmesiyle oluştuğunu düşünüyor.

Erken Roma devleti, Etrüsk şehir devletleri ve Latince konuşan diğer halklar da dahil olmak üzere komşularıyla birçok savaş yaptı ve MÖ 4. yüzyılda Romalılar, çoğunlukla Roma’nın güneydoğusundaki dağlık Apenin bölgesinde yaşayan Samnitlere karşı bir dizi savaş yaptı.

Bu süslü bronz kemerler, bazı mezarlara mezar eşyası olarak yerleştirilen eserler arasında bulundu. C: İtalya Kültür Bakanlığı/Terna

Ancak sonuçta Roma galip geldi ve Samnitler MÖ 298’den 290’a kadar süren Üçüncü Samnit Savaşı’ndan sonra Roma toplumuna asimile edildi, ardından Roma tüm İtalya’yı fethetmeye ve daha uzaklarda koloniler kurmaya devam etti.

Amorosi yakınlarındaki bu eski nekropol, Samnit bölgesinde kurulmuş gibi görünüyor, ancak Samnitler buraya muhtemelen orta İtalya’dan gelmeden yüzlerce yıl öncesine tarihleniyor.

Arkeologlar, nekropolü kullanan insanların Demir Çağı boyunca orta ve güney İtalya’nın büyük bölümünde var olan ve “Çukur Mezar” kültürü olarak adlandırılan kültüre ait olduğunu düşünüyor.

Arkeologlar ayrıca, tipik olarak mezarların her birinde gömülü olan kişinin ayaklarının yanına yerleştirilen çok sayıda büyük çömlekler buldular C: İtalya Kültür Bakanlığı/Terna

Antik Nekropol

Arkeologlar Amorosi yakınlarındaki mezarlığı, bölgede yeni bir enerji santrali inşa edilmeden önce araştırma yaparken keşfetti. Santralin, Napoli ile İtalya’nın Adriyatik kıyısındaki Bari şehri arasındaki demiryolunun yüksek hızda yenilenmesine elektrik sağlaması amaçlanıyor.

Çukur mezarların yanı sıra nekropolde, arkeologların eski toplumun seçkin üyelerinin mezarlarını barındırdığını düşündükleri yaklaşık 15 metre genişliğinde iki büyük tümülüs yer alıyor.

İtalya Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, nekropoldeki erkek mezarlarında genellikle silahlar, kadın mezarlarında ise bu bronz bilezikler gibi süs eşyaları bulunduğu belirtildi. C: İtalya Kültür Bakanlığı/Terna

Tümülüsler şu anda nekropolün tek görünür özellikleri ve binlerce yıldır biliniyorlardı, ancak son kazılar şimdi etraflarındaki birçok mezarı da ortaya çıkardı.

Mezarlar, mezarlardaki eserler ve insan kalıntılarının alanda kurulan bir laboratuvarda inceleneceği belirtildi.


Live Science. 6 Mayıs 2024.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tarih bölümü mezunu. Antik Çağ Tarihinde yüksek lisans yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login