Çiçekli Bitkiler Düşünülenden 100 Milyon Yıl Daha Eski Olabilir

Çiçekli bitkiler, şimdiye kadar bulunmuş en eski fosilleşmiş çiçeklerden 100 milyon yıl önce, günümüzden 250 milyon yıl önce evrimleşmiş olabilir.

Kretase döneminde 113 milyon yıl önce Brezilya’da açan çiçeklerin canlandırması. C: Mark P. Witton

Bugün anjiyospermler olarak bilinen çiçekli bitkiler, en çeşitli kara bitkileri grubudur. Şimdiye kadar bulunan en eski anjiyosperm fosilleri 135 milyon yaşındaydı ve birçok araştırmacı bu tarihin, grubun ortaya çıktığı zaman olduğuna inanıyor. Fosil kayıtları, grubun daha sonra 130 milyon yıl önce farklılaştığını gösteriyor.

Ancak çiçekli bitkilerin ortaya çıkışlarından kısa bir süre sonra nasıl çok çeşitli hale geldiği, Charles Darwin de dahil olmak üzere uzun süredir araştırmacıları şaşırtıyor. Fosil kayıtları ve genetik, çelişkili kanıtlar sunarken, genetik çok daha eski bir kökene işaret ediyor.

(100 Milyon Yıl Önceki İlk Çiçek Nasıl Görünüyordu?)

Konuya farklı bir bakış açısı getirmek için İsviçre Fribourg Üniversitesi’nden Daniele Silvestro ve ekibi, daha doğru bir zaman çizelgesi oluşturmak adına yaklaşık 200 farklı anjiyosperm ailesinden 15.000’den fazla fosili analiz etti.

Silvestro, “Yalnızca fosillere dayanan ve genomik verileri veya evrimsel varsayımları kullanmayan bir modele sahip olmak istedik.” diyor. Analiz, bugün anjiyospermlerin çeşitliliğine ve farklı zamanlarda kaç türün olduğuna baktı. Silvestro, “Bu çalışma, modern çeşitlilik ile bu ailenin ilk atalarının zamanı arasına bir çizgi çizmeye çalışıyor.” diyor.

Araştırmacılar, fosil kayıtlarına ilişkin istatistiksel analizlerinin, en eski anjiyospermin 250 milyon yıl kadar önceki bir zamanda, Permiyen döneminin en sonunda, bilinen en eski anjiyosperm fosilinden çok daha önce ortaya çıkmış olabileceğine dair güçlü kanıtlar sağladığını buldular.

Bunun nedeni, 135 ila 130 milyon yıl önce bir dizi ilgili fosilin ortaya çıkması durumunda, fosil kayıtlarında bulunmayan çok daha eski bir ortak atadan evrimleşmiş olmalılar.

Ekibin tahmini doğruysa, anjiyospermler ilk 100 milyon yılını Dünya’da fosilleşme olasılığı düşük olan ekosistemlerin nadir bileşenleri olarak geçirdiler.

Bu anjiyosperm tarihi okuması, grubun Kretase öncesi bir kökeni olduğu fikrini desteklerken, Kretase dönemi boyunca çiçeklerin hızlı bir şekilde çeşitlendiğini öne süren teorilerle de uyumlu.

Chicago Botanik Bahçeleri’nden Patrick Herendeen bulgulara şüpheyle yaklaşıyor. “Bu yaklaşım, fosil çalışmalarının kalitesine ve taksonomik kimliklerine büyük ölçüde bağlı.” diyor, bu da sonuçları etkileyebilecek eksik fosil verileri olabileceği anlamına geliyor.

Ancak Herendeen, yeni analize olan şüpheciliğine rağmen, Kretase’den önceki anjiyosperm fosillerinin gelecekte keşfedilmesi durumunda şaşırmayacağını söylüyor.


New Scientist. 28 Ocak 2021.

Makale: Silvestro, D., Bacon, C. D., Ding, W., Zhang, Q., Donoghue, P. C., Antonelli, A., & Xing, Y. (2021). Fossil data support a pre-Cretaceous origin of flowering plants. Nature Ecology & Evolution, 1-9.

Marmara Üniversitesi Eczacılık bölümü öğrencisi, arkeolojiye küçük yaşlardan beri ilgi duyuyor.

You must be logged in to post a comment Login