Bakanlık, Tarihi Külliyenin Restorasyonu Hakkında Soruşturma Başlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki tarihi Sinan Paşa Külliyesi’nin restorasyon çalışmaları sırasında duvarının yıkılarak, kamyonların geçişi için kapı açılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi Sinan Paşa Külliyesi’nde restorasyonu üstlenen firmanın, bakanlıktan izin almadan proje dışında uygulamalar yaptığı belirtildi. Kamuoyuna yansıyan uygulamalardan hiçbir şekilde izin alınmadığının vurgulandığı açıklamada, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından külliyede inceleme yapıldığı söyleniyor.

Açıklamada ayrıca, tescilli yapıya ait duvar yıkımını gerçekleştiren sorumlular hakkında 2863 sayılı yasa kapsamında yasal soruşturma açıldığı belirtiliyor.

İncelemede tespit edilen hasarlar ise şu sözlerle anlatılıyor;

“Olay yerinde yapılan incelemelerde, medresenin bulunduğu parselin doğu yönünde yer alan 3,5 metre genişliğinde bir bölümün tamamen yıkıldığı, yıkılan taş duvar ile birlikte duvar üzerinde bulunan kirpi saçaklı bölümün de yıkıldığı, yıkılan duvarda meydana gelen açıklığa, demir profilli tel ızgaralı bir kapının yerleştirildiği, tel ızgaraların önünün yeşil bir branda ile kapatıldığı tespit edilmiştir.”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Külliye Duvarları Orijinal Değil Demişti

Külliyenin duvarının yıkılmasıyla medyada tepkilerin artmasından sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sinan Paşa Külliyesi’nin kamyon girişi için yıkılan bahçe duvarlarının yapıyla yaşıt olmadığını ve yakın tarihte yapıldığını belirtmişti. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı açıklamada restorasyon için protokol imzalandığı, yapıda onaylı projeler doğrultusunda restorasyona başlandığı belirtiliyordu. Tarihi külliyenin duvarlarında daha önce de restorasyon çalışmalarının yapıldığı söylenmişti.

Bursa Koruma Kurulu Bu Kararları Aldı

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olarak tescilli Sinan Paşa Medresesinin bahçe duvarının yıkımına ilişkin  konunun değerlendirilebilmesi için bugün Bursa Koruma Kurulu’nca bir toplantının da gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, maddeler halinde şunlar kaydedildi:

a- “Binanın tamamında görülen çatlakların durumunun irdelenmesi ve statik sorunların derinliğinin anlaşılması için sıva raspası yapılmasına ve çıkan verilere göre statik raporun güncellenmesine; bu zaman zarfında binanın yıkılmaması için statik ve yapısal önlemlerin alınmasına ve tüm bu çalışmalar doğrultusunda rölöve ile yıkılan duvarın ihyasına yönelik uygulamayı da kapsayan restorasyon projesinin revize edilmesine,

b- Sinan Paşa Külliyesinin tarihsel sürecinin ve mevcut durumunu içeren detaylı araştırma yapılarak sanat tarihi raporunun hazırlanmasına,

c- 18.4.2014 tarih ve 3163 sayılı karar ile onaylı jet-grouting uygulamasına, üst yapı ile ilgili tüm sorunların belirlenip restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra devam edilebileceğine,

d- Yapının plan şemasının bütünüyle yorumlanabilmesi amacıyla avluda kuzey-batı yönünde iç köşede duvarın devam edip etmediğinin anlaşılabilmesi için ilgili müze müdürlüğü denetiminde temel araştırma kazısı yapılmasına,

e- Yıkılan duvarın ne zaman yapıldığının tespiti için duvarların muhtelif yerlerinden alınan malzemelerin analiz edilmesi ve sonuçlarının Koruma Kuruluna iletilmesine,

f- Tescilli yapıya ait yıkılan duvarın kurulumuz bilgisi dışında ve izinsiz olarak yıkıldığı anlaşıldığından, söz konusu duvar yıkımını gerçekleştiren sorumlular hakkında 2863 sayılı yasa kapsamında yasal soruşturma açtırılarak sonucundan Koruma Kuruluna bilgi verilmesine karar verilmiştir.”

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login