Bafa Gölü ve Çevresi İçin Ekoturizm Projesi

Bafa Gölü ve çevresi turizm açısından değerlendirildiğinde, gerek doğal gerekse kültürel ve tarihsel olarak oldukça zengin bir alan. Bafa Gölü çevresinde yer alan MÖ. 6500’lü yıllara tarihlenen ve Dünya’da benzeri olmayan Latmos kaya resimleri ve tarihi Heraklia kentinden kalma kalıntılar  önemli bir yer tutmakta. Bu özelliklerinden dolayı bölge birinci derece Arkeolojik Sit Alanı statüsünde. Fakat Bafa Gölü ve çevresi, çevre kirliliği ve mermer ocakları gibi sorunlardan dolayı tehlike altında. Bu sorunlar doğrultusunda ise bir ekoturizm projesi hayata geçirilmiş durumda.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi adına Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Tuna tarafından yürütülen ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle gerçekleşmekte olan ‘Bafa Gölü ve Çevresinde Toplum Destekli Ekoturizm Faaliyetlerinin Belirlenmesi Projesi’ ekoturizm potansiyelini belirlemeye yönelik bölgesel bir çalışma olarak ortaya çıkmış. Proje; Bafa Gölü etrafında bulunan Kapıkırı, Gölyaka ve Pınarcık köylerini kapsamakta. Proje doğrultusunda oldukça fazla özel değerlere sahip bölgenin ekoturizme kazandırılarak sosyal, ekonomik ve ekolojik refah yönünden gelişmesi amaçlanmakta.

Projenin Ortaya Çıkış Nedenleri ve Amaçları

Bafa Gölü’nü kötü yönde etkileyen sorunlardan en  büyüğü çevre kirliliği. Faaliyet gösteren sanayi tesisleri ve havza boyunca yer alan neredeyse bütün yerleşim birimlerinin atık suları Büyük Menderes Nehri’nin sularıyla birlikte göle girmekte ve gölün doğal dengesini bozmakta. Bu proje; ekoturizm faaliyetleri ile bölgenin değerinin arttırılması ve ilgili kurumların dikkatinin kirlilik sorununa çekilmesini sağlamak fikriyle ortaya çıktı.

Bir diğer sorun ise mermer ocaklarının bölgedeki tehdidi. Bafa Gölü kıyısından yükselmeye başlayan Beşparmak Dağları’nda yer alan MÖ. 6500’lü yıllara tarihlenen Latmos’taki kaya resimlerinde çok sayıda insan figürünün çiftler ve gruplar halinde betimlenmesi; bereketlilik ve ilkbahar törenleri, geçiş ritüelleri ve düğün törenlerini yansıtmakta. Batı Anadolu’nun erken dönemlerine ait bu resimler, tüm dünyada örnekleri bulunan kaya resim sanatı içerisinde benzersiz olarak bilinmekte. Fakat bu kaya resimleri ve doğal yapı, bölgede faaliyet gösteren mermer ocaklarının tehdidi altında. Benzersiz doğal ve kültürel değerlere sahip Beşparmak Dağları’nda kaya resimlerinin geri dönülmez bir biçimde tahrip edilmemesi için tüm kültürel değerler tescillenmeli ve arkeolojik sit alanı kapsamına alınmalı.

Yapılmakta olan proje ile Bafa Gölü ve çevresinin, ekoturizm faaliyetleri ile tanınan bir bölge haline gelmesi  bekleniyor. Turizmin bölgede dört mevsime yayılması ve yöre halkının bu konuda bilinçlenmesiyle beraber,  yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının dikkatini ekoturizm ve Bafa Gölü üzerine çekerek bu alanlarda daha fazla yatırım ve çalışma yapılmasını teşvik etmek de projenin amaçları arasında. Proje ayrıca, bölgede var olan yasal koruma statülerinin daha etkin ve sıkı bir şekilde gerçekleşmesi için yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak kritik öneme sahip doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korumaya alınarak sonraki kuşaklara aktarılması sağlanmasını amaçlıyor.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply