All posts tagged "çevre kirliliği"

  • Dünya Plastik Çağ’a Giriyor

    Yaşadığımız jeolojik dönem olan Antroposen döneme dair yapılan yeni bir araştırmaya göre Plastik Çağ’a girmek üzereyiz. Yapılan yeni araştırmalar, Antroposen dönemde dünyanın jeolojisindeki insan hakimiyetinin...

  • Bafa Gölü ve Çevresi İçin Ekoturizm Projesi

    Bafa Gölü ve çevresi turizm açısından değerlendirildiğinde, gerek doğal gerekse kültürel ve tarihsel olarak oldukça zengin bir alan. Bafa Gölü çevresinde yer alan MÖ. 6500’lü yıllara tarihlenen...