Azerbaycan’da Selçuklu Sultanı Arslan Şah Adına Basılan Sikkeler Bulundu

Azerbaycan’daki Celilabad bölgesinde yapılan kazılarda, Irak Selçuklu Devleti sultanı Arslanşah adına basılmış, 12. yüzyıla tarihlenen en az 800 yıllık dirhem sikkeler bulundu.

ildeniz2

Celilabad bölgesindeki Uzuntepe köyünde yapılan kazılarda, bir kap içinde 273 adet dirhem sikke bulundu.

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi’ndeki Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü’nün açıklamasına göre sikkeler İldenizliler atabeyliği dönemine tarihleniyor.

İldenizliler atabeyliği, atabey Şemseddin İldeniz tarafından kurulmuş, ve 12. yüzyılda Kuzey ve Güney Azerbaycan’ı yönetmişti.

ildeniz34

Sikkelerin üzerindeki yazılar, 1161-1176 yılları arasında hüküm sürmüş Irak Selçuklu Sultanı Arslan Şah adına basıldıklarını gösteriyor.

Irak Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti‘nin çöküşünden sonra, İki Irak (Irak-i Acem ve Irak-Arap)’ı yöneten Türk devletiydi. Bugünkü Irak‘ın tamamı ve Suriye‘nin bazı kısımları üzerinde kurulmuştu. 

Dirhemlerin bir yüzünde Abbasi halifesinin ismi, diğer yüzünde ise Kur’an’daki Tevbe Suresi’nin 33. ayeti bulunuyor.

ildeniz1


Azernews, Laman İsmayilova, 29 Ağustos 2016.

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login