Ateş Kalıntıları Neandertallerin Yerleşim Düzenini Gösteriyor

Eski ateş kalıntıları, Neandertallerin hareketlilik ve yerleşim düzenlerine dair bilgi veriyor ve spesifik iskan zamanlarını gösteriyor.

Paleolitik dönem gruplarının faaliyetlerinin çoğunun ocak veya ateşlerin çevresinde gerçekleştiği düşünülüyor. Yapılan yeni çalışmada araştırmacılar, iyi korunmuş ve birbiri üstüne denk gelen 11 açık hava ocak yapısının bulunduğu İspanya’daki Orta Paleolitik bölge El Salt’ı incelemeyi seçti.

Daha önce bu ocakların; arka arkaya kısa süreli iskanlar sırasında mı, yoksa daha az sayıda, daha uzun süreli iskanlar sırasında mı oluştuğu belli değildi.

(Neandertaller Daha Önce Bilinmeyen Bir Yöntemle Ateş Yakıyordu)

Araştırmacılar, çalışma birimi içindeki iskan zamanlarını değerlendirmek için ocak yapıları içindeki farklı katmanların mikromorfolojisini inceledi ve potansiyel gıda ve yakacaklar hakkında bilgi edinmek için hem lipid biyobelirteç analizi hem de izotop analizi yaptı.

Neandertal ateş yakma yeri ve siyah tabakadaki organik bileşenlerin mikroskobik fotoğrafı. C: Leierer et al, 2019

Analizlerin sonuçları, farklı zaman dilimlerinde birden fazla farklı toprak zemin üzerine inşa edilmiş tabakalı ocakların varlığını gösterdi. El Salt ocaklarında bulunan yanmış organik madde, otçul dışkı ve çiçekli bitki artıkları bakımından zengindi. Çakmaktaşı ve kemik kırıklarının yanı sıra, bölgede bulunmayan ağaçlardan toplanan kozalaklı odun kömürünün varlığı, bölgede sınırlı bir faaliyet olduğuna dair kanıt sağlıyor.

Araştırmacılar, bu verilerin göreceli olarak uzun sürelerle ayrılan en az dört ardışık kısa vadeli Neandertal iskanını gösterdiğini öne sürüyorlar. Bu uzun süre aralıklar, muhtemelen mevsimsel kaynaklıydı.

(Neandertaller 171.000 Yıl Önce Alet Yapmak için Ateş Kullanmış)

Araştırmacılar, moleküler ve mikromorfolojik yöntemlerin, ateşin kullanıldığı benzer Paleolitik dönem bölgelerinde de işe yarayacağını öne sürüyorlar.

Araştırmanın sonuçları, bu bölgedeki ardışık kısa süreli Neandertal iskanları için kanıtlar sunuyor ve Neandertal grup hareketliliği ve yerleşim konusundaki anlayışımızı daha genel olarak bilgilendirebilir.


Phys. 24 Nisan 2019.

Makale: Leierer L, Jambrina-Enríquez M, Herrera-Herrera AV, Connolly R, Hernández CM, Galván B, et al. (2019) Insights into the timing, intensity and natural setting of Neanderthal occupation from the geoarchaeological study of combustion structures: A micromorphological and biomarker investigation of El Salt, unit Xb, Alcoy, Spain. PLoS ONE14(4)

Yorumlar
Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora programında devam ediyor. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login