Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’nde “Serbest Arkeolog” Konulu Toplantı

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi tarafından 18 Mayıs 2015 günü Erzurum’da yapılacak olan 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu sonrası tüm arkeoloji emekçilerinin katılımına açık toplantılar düzenlenecek ve ilk toplantının konusu “Serbest Arkeolog” olacak.

 

Sayın meslektaşımız,

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak, meslektaşlar arasında farkındalığı arttırmak amacıyla, geniş katılımlı toplantılar yapılması hedeflenmektedir.

Kazı ve yüzey araştırmalarının sürdürülmesindeki zorluklar, önlemeyen tahribatlar, yetersiz kadrolar, kadro bekleyen arkeologlar, taşeronlaşma ve güvencesizleştirme, her an işsiz kalmada “serbest arkeologlar”, arkeoloji biliminin ve arkeoloğun değersizleştirilmesi gibi giderek büyüyen ve kanıksanan sorunlarımız(!) olmasına rağmen akademisyen, müze uzmanı, “serbest arkeolog”, işsiz arkeolog, öğrenci vb. gibi ayrı zeminlerde varlığını sürdüren meslektaşların birbirlerinden haberdar olmadığı, sorunlara dair farklı görüşleri savundukları bilinmektedir.

Bu nedenle ilk amacımız farkındalığı arttırmak, sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerini dile getirebileceğimiz ortamı yaratmaktır.

Toplantıların seyri, yöntemi, sonraki toplantıların içeriği, katılımcıların kimler olacağı, yapılacak işler, katılımcıların ortak kararıyla belirlenecektir.

İlk toplantı :18 Mayıs Pazartesi, saat 19.00
Toplantı Konusu : “SERBEST ARKEOLOG”

Başlıklar
– “serbest arkeolog” kimdir, neye benzer!?
– Tanımlama doğru mu? Nasıl ve ne için “serbest”?
– Yetki ve sorumlulukları nedir?
– Kültür Bakanlığı kazılarda neden “serbest arkeolog” ve taşeron çalıştırır? Kaçınılmaz bir yöntem midir?
– Yasal dayanakları nedir ve bununla ne hedeflenmektedir?

Toplantıda, “Hukuk Danışma Birimi” avukatımız da bulunacaktır.

Saygılarımızla,

 

Arkeologlar Derneği

Arkeologlar Derneği İstanbul

Facebook/Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login