Antik Yunan Eserleri 3 Boyutlu Modellenerek Arşivlenecek

İki teknoloji firması, üç boyutlu modelleme teknolojilerinin arkeoloji alanında kullanımına dair yenilikçi bir adım atıyor.

3d-scanner-artifacts

Threeding ve Artec isimli iki teknoloji firması, Antik yunan eserlerinin korunmasına destek olmak için işbirliği yaptılar. İki firma belirli eserleri üç boyutlu formunda sayısallaştırarak oldukça geniş bir veritabanı yaratacaklar. üç boyutlu sistemlerin ise müzecilik ve arşivleme alanında devrimsel nitelikte bir yenilik olacağı yadsınamaz bir gerçek.

Üç boyutlu tarayıcı ve yazıcı sistemleri geliştiren Artec firmasının bu alanda kullanılacak olan tarayıcıların oldukça hassas yapıda olması gerektiğini ve konu üzerine çalışabilinecek yazılımların üretileceğini söyledi.

Proje tamamlandığında yüzlerce Antik Yunan eseri dijitalleştirilmiş olarak oluşturulan platformdan ulaşılabilir olacak. Üç boyutlu olarak taranmış olan eserler ayrıca üç boyutlu yazdırılabilir olacak. Bu eserlerin farklı dönemlere ait heykeller ve büstlerden oluşacağı belirtiliyor.

Antik yunan eserlerinin üç boyutlu olarak modellenmesi, müzecilik alanında oluşturulabilecek daha detaylı ve gelişkin arşivleme, hatta sergileme yöntemlerine yeni bir kapı açabilir. Hayatımızda gittikçe daha çok yer tutmaya başlayan üç boyutlu ve sanal gerçeklik teknolojilerinin arkeoloji alanında daha yoğun kullanılacağını söylemek yerinde bir tespit olacaktır.


Greek Reporter

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login