30.000 Yıl Önce Avrupa’da İnsanlar Mamut Yiyordu

Biyologlar 30.000 yıl önce insanların yemeklerini nasıl paylaştıklarını ortaya çıkardı.

Predmosti, Çek Cumhuriyetinde bulunan ve 30.000 yıl önce Gravetiyan Kültürünün insanları tarafından iskan edilmiş bir prehistorik yerleşmedir. Yerleşimlerini ve heykellerini yapmak için 1000’den fazla mamut kemiği kullanmış olan bu insanlar, bu kemikleri soğuk steplerde buldukları leşlerden mi topladılar yoksa kullandıkları bu kemikler mamut avlamalarının bir sonucu muydu? Geçtiğimiz sezon boyunca bu yerleşimde aynı zamanda birçok kopek kalıntısı bulundu. Peki bu köpekler mamutları avlamaya yardım mı ediyordu?

Tübingen araştırmacısı Hervé Bocherens ve beraber çalıştığı uluslararası takımı, bölgeden insan ve hayvan kemiklerinin karbon ve izotop analizlerini yaptılar. Araştırmacılar testin sonuçlarının insanların mamut yemesi ve paleolitik köpeklerin bu hikayedeki rolü konusunda bilgi sahibi olmayı amaçlamışlardı.

Sevmedikleri Etler Paleolitik Köpeklere Veriliyordu

Yapılan analizlerin sonucu olarak; o dönemde yaşamış Gravetiyan insanlarının çok miktarda mamut eti tükettiği, avcı insanlardan arta kalan mamut leşlerinin ise ayı, porsuk, kurt gibi etobur hayvanlar tarafından da yendiğini gösterdi. İlginçtir ki paleolitik köpeklere yapılan analizlerde mamut tüketimine çok az rastlandı. Paleolitik köpeklerin daha çok ren geyiği -sahiplerinin temel gıdası olmayan- tükettiği ortaya çıktı.

Buna benzer bir durum kuzey bölgelerindeki kendi sevmediği eti köpeklerine yediren geleneksel topluluklarda da görülmekte. Analizlerden elde edilen sonuçlar aynı zamanda bu köpeklerin taşıma işleri için yardımcı olduğu fikrini akla getirmekte.

Sonuç olarak edinilen bilgiler doğrultusunda mamutların Avrupa’nın tarih öncesi yaşamının temel bir bileşeni olduğuna ve köpeklerin ise o zamandan itibaren insanların yardımcısı olduğunu söylemek mümkün gözüküyor.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply