III. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu

1-2-3 Mart 2018 tarihinde üçüncüsü gerçekleşecek olan “III. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu” bildiri özetleri için son gönderim tarihi 29 Aralık 2017.

2012 ve 2014 yıllarında Halet Çambel geleneği ve “kültür mirasına sahip çıkıyoruz” vurgusuyla gerçekleştirilen , İstanbul içinde bir araya gelememiş lisans, yüksek lisans, doktora yapan Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri ve ilgili disiplinlerin öğrencileriyle buluşmayı hedefleyen sempozyum ekibi III. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu’nda yine “dünü, bugünü ve yarını” konuşmak için sunumlarınızı bekliyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve Sanat Tarihçileri Derneği İstanbul Şubesi’nin birlikte düzenlediği sempozyum ekibinden öğrenciler sempozyumun amacını,
”Bizler arkeoloji ve sanat tarihini “eser toplayıcılık” olarak gören, sadece form analizi ile yetinen ve bunu aktaran ekollerin dışında disiplinlerimizin sosyal bilimlere dahil olduğunu vurguluyor, kültür bağlamında ve interdisipliner çalışmanın öneminin bir kez daha altını çiziyoruz; yaşadığımız coğrafyanın ve şehrin uğradığı tahribata rağmen hala sahip çıkılabilecek kadim mirasının ve belleğinin olduğunu biliyoruz.

Tüm bu sebeplerden toprak altından çıkardığımız, sanat bağlamında yorumladığımız materyallerle birlikte kentin hafızasında var olan “sinemalara, bostanlara, hanlara, caddelere, meydanlara ve muhtelif hafıza mekânlarına” sahip çıkıyoruz” diye özetliyor.

Sempozyum başlıkları ise şu şekilde;

İstanbul Araştırmaları
Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları
Kültürel Miras Yönetimi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bağlamında Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
Teorik ve Disiplinlerarası Çalışmalar
Arkeolog ve Sanat Tarihçilerinin Mesleki Açıdan Sorunları ve Çözüm Önerileri
Sit Alanları ve Ekoloji
Kültür Endüstrisi Politikaları
Sanat,Müze, Kamusal Alan İlişkileri
Arkeoloji,Sanat ve Medya

Sempozyum bildirileri tüm disiplinlere açık olmakla birlikte öncelikli davetli bölümler;

“Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, Hititoloji, Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk” olarak belirlendi.

Sempozyum ekibi sempozyuma kendi imkanlarınızla şehir dışından katılım sağlayıp, izleyici veya konuşmacı olarak yer alınabileceğini belirtirken bildiri özetlerinin ise yukarıda belirtilen başlık ve çerçeve dahilinde olup cinsiyetçi, homofobik ve türcü bildirilerin sempozyuma dahil edilemeyeceğini vurguluyor.

Sempozyumda sunum yapmak isteyenlerin 29 Aralık 2017 tarihine kadar 300 karakteri geçmeyecek bildiri özetlerini semparkeosanat@gmail.com adresine göndermesi gerekmekte.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login