Volkanik Külün Pompeii Resimlerine Etkisi İncelendi

Yapılan çalışma, Pompeii’deki duvar resimlerinin üzerini örten volkanik malzemenin, bu resimlerin korunmasını riske atabileceğini gösteriyor.

Dr. Maite Maguregui, taşınabilir aletler kullanarak Pompeii’nin duvar resimlerinde ölçümler alıyor. C: IBeA / UPV / EHU

Araştırmacılar tarafından yürütülen bir araştırma, volkanik malzemenin Pompeii resimlerinin korumasını riske attığını gösteriyor. Özellikle bu malzemelerden sızan iyonlar ve volkanik kayalardan gelen iyonlar bakımından zengin yer altı suları, resimlerdeki tuzların kristalleşmesine neden olabilir.

İtalya’nın güneyinde yer alan Pompeii antik kenti Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucunda MS 79 yılında kül ve volkanik malzemelerin altına gömüldü. Bu vahim olay, bölgedeki arkeolojik sit alanının benzeri görülmemiş bir şekilde korunmasını mümkün kıldı. Çünkü Vezüv’ün püskürttüğü piroklastik malzemeler, kalıntıları dış hasardan korudu. Yani yalnızca kültürel açıdan değil, bilimsel açıdan da turistlerin, arkeoloji ve hatta kimya uzmanlarının kaynaştığı çok değerli bir arkeolojik alan.

(Pompeii’de Sokak Yemeği Sunan Freskli Dükkan Ortaya Çıktı)

Analitik Kimya departmanına bağlı araştırmacılar, 10 yılı aşkın süredir, Analytica Pompeiana Universitatis Vasconicae-APUV projesi çerçevesinde Pompeii’de çalışıyor. 2015 yılında bu araştırma grubu ve Pompeii Arkeoloji Parkı tarafından kullanılan metodolojilerin ve taşınabilir cihazların, resimleri tahribata uğratmayacak teknikler kullanılarak analizlerin gerçekleştirilmesine izin verdiği anlaşmalardan ilki imzalandı.

Marcus Lucretius Evi, Ariadne Evi, Casa degli Amorini Dorati ve Altın Cupidler Evi’nde yapılan çeşitli araştırmalar, duvar resimlerinde oluşan en kötü ve en görünür zarardan tuzların sorumlu olduğunu gösterdi.

Çalışmanın baş araştırmacısı Maite Maguregui, “Sonunda tuzlar çözünebilir ve sonuç olarak pigmentler, resim katmanları ve harç gibi materyaller kaybolabilir.” diyor.

Bu konuda araştırmacılar, piroklastik malzemelerden süzülen iyonların ve iyon bakımından zengin, volkanik kayalardan gelen yeraltı sularının belirli tuzların kristalleşmesine neden olduğu sonucuna vardılar.

Maguregui, “Resimler yer altındayken piroklast malzeme tarafından korunurlar; ancak yüzeye çıkarıldıktan sonra hava, nem gibi etkenler ile tuzlar oluşmaya başlar. Bu nedenle, duvar resimlerini korumak için her durumda potansiyel hasarı engellemek, azaltabilmek veya önleyebilmek amacıyla çevredeki piroklastların tuz yükünün ne olduğunu bilmek önemli. Doğrusu, Pompeii’de büyük bir kısım gömülü durumda ve araştırılmayı bekliyor.” diye ekliyor.

Florin, volkanik malzemelerin etkisini işaret ediyor

“Volkan patladığında, büyük miktarlarda malzeme püskürttü ve piroklastik malzeme tüm alan boyunca homojen olarak dağılmadı sonuç olarak birçok farklı katman bulunabilir.”

Çalışmada çeşitli noktalarda toplanan örneklerin minerolojik analizleri yapıldı ve sızıntı suların bileşimleri belirlendi. Ayrıştırmanın sonucu olarak, hangi tuzların çökebileceğini tahmin etmek ve kökenlerini belirlemek için termodinamik modellemeler de yapıldı. Modellemelerin ortaya çıkardığı tuzlar ile resimlerde tespit edilen tuzların örtüştüğü sonucuna varıldı.

Duvar resimlerinde analiz edilen tuzlar, diğerlerinin yanı sıra florin iyonları içeriyordu.

Maguregui, “Florin iyonları, volkanik kökenli iyonlardır; atmosferdeki ana elementlerden biri değildir. Flor tuzlarının ortaya çıkması, volkanik malzemelerin ve yer altı sularının bu tuzların kristalleşmesi üzerinde bir etki yaptığını gösteriyor.” diyor.

“Böylece, duvarlarda bulunan florin ile piroklastlar ve yer altı suları tarafından uygulanan ve uygulanmaya devam eden etkinin resimlerdeki izini incelemek mümkün.”

“Grubun bir sonraki amacı, tuzların boyutunu görmek ve ayrıca koruma görevlilerinin bir duvar resmini ortaya çıkardıklarında izleyecekleri adımları belirleyebilmek için duvar resimlerini büyük ölçekte haritalandırmak.”


University of the Basque Country. 30 Kasım 2020.

Makale: Pérez‐Diez, S., Fernández‐Menéndez, L. J., Morillas, H., Martellone, A., De Nigris, B., Osanna, M., … & Maguregui, M. (2020). Elucidation of the Chemical Role of the Pyroclastic Materials on the State of Conservation of Mural Paintings from Pompeii. Angewandte Chemie.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü.

You must be logged in to post a comment Login