Utah Çölünde Buz Devri İnsan Ayak İzleri Keşfedildi

Araştırma ekibi, Hava Kuvvetleri’nin Utah Test ve Eğitim Alanının tuz düzlüklerinde Buz Devri’ne tarihlenen 88 insan ayak izi tespit etti.

Bir arkeolojik alanda keşfedilen ayak izleri, Utah Test ve Eğitim Alanında bir bayrakla işaretlendi.

Arkeolog Thomas Urban, görünür iki patika tespit ettikten sonra, bazılarını kendi kazdığı birçok ayak izi patikası ortaya çıkaran yere nüfuz eden radar kullandı. Urban, bakmak için durduğunda, kendisine tanıdık gelen bir manzara olduğunu hemen anladı: White Sands Ulusal Parkı’nda araştırdığına benzer, Amerika’da bilinen en eski insan ayak izleri de dahil olmak üzere, ayakkabısız insan ayak izleri.

Urban, “Gerçekten tesadüfi bir keşifti.” diyor. Urban, White Sands’deki ayak izlerini görüntülemek için radar da dahil olmak üzere jeofizik yöntemlerin uygulamasını daha önce geliştirdiğinden, saklı olan ayak izlerini hızla tespit edebildi.

Urban, “White Sands’de olduğu gibi, görünen izler hikayenin sadece bir parçasıydı. Radar tarafından çok daha fazla görünmez ayak izi tespit ettik.” diyor.

(İlgili: Ayak İzleri, İnsanların Amerika’ya Ulaştığı Tarihi Geriye Çekiyor)

Far Western Antropolojik Araştırma Grubu’ndan ekip üyesi Daron Duke, kazılan bu izlerin çıplak ayaklı yetişkinlere ve beş ile 12 yaş arasındaki çocuklara ait olduğunu söyledi. Bu insanlar sığ sularda yürümüşlerdi ve kumun altındaki çamur tabakaları izlerini bozulmadan korumuştu.

Duke, baskıların bir alt kümesini kazıp, çıplak ayak olduklarını ve görünmeyen ek izler olduğunu doğruladı. Hem yetişkinler hem de çocuklar da dahil olmak üzere toplam 88 ayak izi belgelendi. Bulgular, Pleistosen döneminde aile hayatına dair fikir veriyor.

Duke, Büyük Tuz Gölü Çölü’nün bu bölümünde en az 10.000 yıldır sulak alan koşulları olmadığı için, araştırmacıların ayak izlerinin 12.000 yıldan daha eski olabileceğine inandıklarını söylüyor. Keşfi doğrulamak için ek araştırmalar yapılıyor.

“İnsanlar sığ suda yürümüş gibi görünüyor, kum arkalarında hızla izlerini doldurmuş – tıpkı bir kumsalda deneyimleyebileceğiniz gibi – ancak kumun altında, dolgudan sonra baskıyı sağlam tutan bir çamur tabakası vardı.”

Urban’a göre site daha geniş bir öneme sahip. “White Sands gibi diğer sitelerin orada olup olmadığını ve zemine nüfuz eden radarın, teknolojinin çok yeni bir uygulaması olduğu için White Sands dışındaki yerlerde ayak izlerini görüntülemek için etkili olup olmayacağını uzun zamandır merak ediyorduk. Her iki sorunun da cevabı da ‘evet’. çıktı.”

Utah bölgesi White Sands kadar eski ve geniş olmasa da, Urban daha fazlasının bulunabileceğini söylüyor.


Cornell University. 26 Temmuz 2022.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login