Tarihi Yarımada Tehlikede, Koruma Kurulları Devre Dışı Bırakıldı!

Fatih Belediyesi koruma kurullarını devre dışı bırakarak tarihi yarımadayı imara açma planını devreye soktu. Buna göre 2. ve 3. derece tarihi eserlerin olduğu alanları yapılaşmaya açmak için belediye izni yeterli olacak.

Tarihi Yarımada Tehlikede, Koruma Kurulları Devre Dışı Bırakıldı

Hürriyet’in haberine göre, eski İstanbul’un kalbi tarihi yarımadayı imara açmak isteyen Fatih Belediyesi, tarihi eserlerle ilgili koruma kurullarını devre dışı bırakan karara imza attı. Fatih Belediyesi’nin aldığı karara göre “2. ve 3. derece tarihi eserler, bu eserlerin bitişik ve karşı parsellerindeki yapılaşma” için ilçe belediyesi yetkili kılındı. Böylece yargı kararlarının sonucu beklenmeden tarihi yarımada ranta açılmış oldu.

Bu kararla birlikte, 2. Ve 3. Derece tarihi eserlerin olduğu alanlar yapılaşmaya açılıyor. Önceden bu alanların imarı için Koruma Kurulu onayı gerekiyordu.

Daha önce, İstanbul 2. İdare Mahkemesi, eski İstanbul’un kalbi tarihi yarımadayı ilgilendiren 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama planın iptali istemiyle açılan davada, 61 konu başlığından 37’sine yürütmeyi durdurma, 7’sine ise kısmen yürütmeyi durdurma karar vermişti. İmar planı Yedikule Bostanları ve Kumkapı’ya kadar olan alanın daha fazla imara açılmasına izin veriyordu.

Sonrasında, Fatih Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmenin durdurulması kararına itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarihi yarımada ve sahil yolunu değiştirecek olan imar planını iptal eden karara yapılan itiraz kabul etti. Yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulması gerektiğine hükmeden mahkeme karara, “oluşturulacak yeni heyetle keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra düzenlenecek rapor doğrultusunda, yürütmenin durdurulması hakkında yeni bir karar vermek üzere itirazı kabul ettiği” notunu düştü.

Son olarak ise, Fatih Belediyesi yeni bilirkişi heyetinin raporunu ve bu rapora göre karar verecek mahkemenin hükmünü beklemeden eline geçen fırsatı değerlendirdi. AKP’li Meclis üyeleri 8 Eylül 2015 tarihinde “imar plan notlarında koruma kurullarını devre dışı bırakan” teklif hazırladı. İmar, Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonlarının Ortak Raporu’na göre “1. derecede tarihi eserler dışındaki 2 ve 3. derece tarihi eserlerin kendileri, bitişik ve karşı parsellerindeki yapılaşma izni için koruma kurulları” devre dışı bırakıldı. İmar plan notlarındaki bu önemli değişiklik AKP grubunun çoğunluk oyuyla kabul edildi.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login