Sultan Süleyman’ın Zigetvar’daki Türbesi Ziyarete Açılacak

Zigetvar’da ortaya çıkartılan Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesi ve çevresindeki kasaba, 2019 yılında ziyarete açılacak.

Kanuni’nin türbesinin bulunduğu kasaba merkezinin, araştırmalar temelinde oluşturulan görüntüsü

2013 yılında başlatılan Kanuni Sultan Süleyman’ın kayıp mezarının bulunması projesinde sona gelindi. Araştırmalarda, mezarla birlikte izleri büyük oranda kaybolmuş büyük bir Osmanlı kasabasının kalıntıları da bulundu.

Kanuni Sultan Süleyman’ın mezarı, Zigetvar yakınlarındaki ‘Üzüm Tepesi’ndeydi. Araştırma ekibi, bu tepenin aynı zamanda 1566’daki Zigetvar Kalesi kuşatması esnasında, karargâhın ve padişah otağının kurulduğu yer olduğunu gün ışığına çıkardı.

(Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar’daki Türbesi Kesin Olarak Bulundu)

Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını 46 yıllık padişahlığı sırasında büyük oranda genişleten Kanuni, Zigetvar Kalesi’nin kuşatması sırasında hayatını kaybetti. Ölüm haberi askerler arasında moral bozukluğu yaratmaması için gizlendi. Cesedi bozulmasın diye iç organları çıkartılarak otağının bulunduğu yere gömüldü. Bedeni ise muhasaradan sonra İstanbul’a getirilerek Süleymaniye Camisi avlusundaki bugünkü yerine defnedildi.

Kanuni’nin ölümünden sonra tahta geçen II. Selim, babasının iç organlarının gömülü olduğu yere türbe, etrafına da külliye yaptırdı. 150 yıl kadar hizmet veren bu yapılar daha sonra Zigetvar Kalesi’ni işgal eden Habsburg askerleri tarafından yıkıldı. Macarlar tarafından bu bölgeye türbe anlamına gelen “Turbek” ismi verildi.

Avusturya ordularının Macaristan topraklarını Osmanlı’dan geri almasının ardından ise türbe yıkıldı. Aradan geçen yüzyıllar içinde de hâlâ konuşulsa da artık yeri bilinmeyen bir mekân haline geldi.

Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı kasabası da bulundu

Bugüne kadar yapılan çalışmalar sadece türbenin yerini tespit etmekle kalmadı, o güne kadar bilinmeyen bir kasabayı da ortaya çıkardı.

Üzüm Tepesi’nde bulunan türbenin izlerinden sonra, türbe etrafında Osmanlı tarafından kurulan bir kasaba da ortaya çıkartıldı.

Kasabının, etrafı hendek ve duvarlarla çevirili merkezinde bir türbe, bir tekke, bir cami ve bir kışla vardı. Kasaba, ilk olarak bu tesislere hizmet vermekle yükümlü insanların yerleştiği ve zamanla genişleyen iki mahalleden oluşuyordu.

1664’te Evliya Çelebi, seyahatnamesinde kasabadaki binaların bir kısmının inşasının devam ettiğini yazdı. 1683’te Viyana seferi yolunda Kara Mustafa Paşa da burayı ziyaret etti ve hemen türbenin yanındaki binada konakladı.

2019 yılında ziyarete açılacak

Kanuni Sultan Süleyman türbesi ve çevresinde kazının tamamlanarak tüm binaların kalıntılarının ana hatlarıyla ortaya çıkarılması, Osmanlı tarihindeki bir boşluğu dolduruyor.

Ancak türbe sadece Türkler açısından değil, 16. yüzyılda başlayarak yaklaşık 150 yıl boyunca Osmanlı egemenliği altında yaşayan Macarlar açısından da büyük öneme sahip.

Macaristan’da hem hükümet hem de uzmanlar, gelecek yıllarda Kanuni Sultan Süleyman türbesinin çok önemli bir ziyaret merkezi olacağı görüşünde.

2019 bitmeden, Türkiye ve Macaristan’dan devleti temsilen üst düzey katılımın da gerçekleşeceği bir törenle, Kanuni Sultan Süleyman türbesinin resmen açılışının yapılması planlanıyor.


BBC. 11 Temmuz 2019.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login