Sosyal Memeliler Daha Uzun Yaşıyor

Yapılan araştırma, gruplar halinde yaşayan memelilerin genellikle yalnız türlerin üyelerinden daha uzun yaşayabileceğini öne sürüyor.

Bulgular, altın çıkık burunlu maymun, çıplak kör fare, Grönland balinası ve nalburunlu yarasa⁠ dahil olmak üzere yaklaşık 1.000 memelinin analizine dayanıyor. Sonuçlar, bu türlerde sosyal organizasyonun ve uzun ömürlülüğün evrimi konusundaki anlayışımızı geliştirebilir.

Memeliler, yalnız yaşam, eşli yaşam ve çeşitli grup yaşam biçimleri dahil olmak üzere çok çeşitli sosyal organizasyonlar sergiler. Ayrıca, kır farelerinde yaklaşık iki yıldan, Grönland balinalarında 200 yıldan fazla bir süreye kadar değişen, maksimum yaşam süresinde 100 kat farklılık gösterirler.

Chacma babunları gibi bireysel türler üzerinde yapılan önceki araştırmalar, güçlü sosyal bağlara sahip bireylerin, zayıf bağlara sahip olanlardan daha uzun yaşadığını ortaya koymuştu. Grup halinde yaşamanın, memelilerde yaşam süresini artırabilen avlanma ve açlık riskini sınırladığı bulunmuştu. Ancak, farklı türler arasındaki analizler sınırlıydı.

(İlgili: Filler Gerçekten ‘Asla Unutmaz’ mı?)

Bunlara ek olarak, memelilerde sosyallik ve uzun ömür arasındaki evrimsel ilişkilerin altında yatan ve onların evrimini anlamak için önemli olan moleküler mekanizmalar belirsiz.

Yeni çalışmada Xuming Zhou, Ming Li ve meslektaşları, üç sosyal organizasyon kategorisini (yalnız, eşli yaşam ve grup yaşamı) uzun ömürle karşılaştırmak için 974 memeli türünü analiz ettiler.

Grup halinde yaşayan türler arasında Asya ve Afrika fili, halka kuyruklu lemur, dağ zebrası ve nalburunlu yarasa vardı ve yalnız türler arasında dugong, aardvark (yer domuzu) ve doğu sincabı vardı.

Araştırmacılar, grup halinde yaşayan türlerin genellikle yalnız yaşayan türlerden daha uzun yaşadığını ve bunun da sosyal organizasyon ve uzun ömürlülüğün ilişkili evrimini desteklediğini buldu.

Örneğin, kısa kuyruklu kır fareleri (yalnız yaşayanlar) ve nalburunlu yarasalar (gruplar halinde yaşayanlar) ağırlık olarak benzerdi ancak maksimum ömürleri sırasıyla yaklaşık 2 yıl ve 30 yıldı.

Araştırmacılar ayrıca 94 memeli türü için bir tür genetik analiz olan bir transkriptomik analiz gerçekleştirdiler ve hem sosyal organizasyon hem de uzun ömürle geniş ölçüde ilişkili 31 gen, hormon ve bağışıklıkla ilgili yolları belirlediler.

Bulgular, grup yaşamının ve uzun ömürlülüğün arkasındaki mekanizmalara yönelik daha ileri deneyler ve takip araştırmaları için bir temel sağlıyor.


Nature Publishing Group. 1 Şubat 2023.

Makale: Zhu, P., Liu, W., Zhang, X. et al. (2023). Correlated evolution of social organization and lifespan in mammals. Nat Commun 14, 372.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login