Bizim Dışımızdaki Hayvanlarda Eşcinsellik Ne Kadar Yaygın?

Verilerin analizi, diğer hayvanlarda eşcinsel davranışın önceden düşünülenden çok daha yaygın olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar primatlarda ve diğer memelilerde eşcinsel davranışlar hakkında geniş çapta gözlemler yapıyor ama nadiren yayınlıyorlar. C: Selvan Tamilmani, Unsplash

Antropologlardan ve biyologlardan oluşan bir ekip, önceki araştırma çalışmalarından elde edilen verilerin meta-analizi yoluyla, eşcinsel davranışın diğer hayvanlarda önceden düşünülenden çok daha yaygın olduğunu buldu.

Biyoloji topluluğu, konuyla ilgili araştırma eksikliğine rağmen eşcinselliğin hayvanlarda insanlara göre daha az yaygın olduğu fikrini uzun yıllardır kabul ediyor. Bu yeni çalışmada araştırmacılar bu tür varsayımların doğru olup olmadığını bulmaya çalıştılar.

Çalışma, çoğunlukla filler, sincaplar, maymunlar, sıçanlar ve rakunlar gibi memeliler olmak üzere birden fazla hayvan türünün davranışlarına ilişkin 65 çalışmanın incelenmesini içeriyordu.

(İlgili: Eşcinsel Davranış Makaklarda Yaygın ve Kalıtsal)

Araştırmacılar, çalışmaların yüzde 76’sının eşcinsel davranış gözlemlerinden bahsettiğini buldu, fakat yalnızca yüzde 46’sının bu tür davranışları çevreleyen veri topladığını da belirttiler. Ayrıca makalelerinde bu tür davranışlardan bahsedenlerin yalnızca yüzde 18,5’i, eşcinselliğin ana konusu olduğu çalışmaları yayınlamak için çabalarını bu konu üzerinde yoğunlaştırmıştı.

Araştırmacılar, diğer türlerde gözlemlenen eşcinsel davranışların cinsel birleşme, kur yapma ve ağız teması içerdiğini ve kendilerini LGBTQ+ olarak tanımlayan araştırmacıların bu konuyu diğer araştırmacılara göre inceleme olasılıklarının ne fazla ne de az olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar biyolojik toplulukta diğer türlerdeki eşcinselliği araştırma konusunda tereddüt olduğuna ve bu nedenle çok az araştırma yapıldığına dikkat çekiyor. Ayrıca isteksizliğin bir kısmının, bu tür davranışların daha fazla çalışmayı gerektirmeyecek kadar nadir olduğu inancından kaynaklandığını öne sürüyorlar.

Araştırma ekibi, eşcinselliğin hayvanlar aleminde bildirilenden çok daha yaygın olduğunu öne sürüyor; ayrıca nadirlik mitini ortadan kaldırmak için diğer hayvanlardaki eşcinsel davranışlarla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu öne sürüyorlar.


Makale: Anderson, K., Teichroeb, J., Ramsay, M., et al. 2024. Same-sex sexual behaviour among mammals is widely observed, yet seldomly reported: Evidence from an online expert survey. PLOS ONE.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login