Son Buzul Çağının Sonunda Avrupa Nüfusunda Ani Değişim Yaşandı

DNA kalıntıları, yaklaşık 14.500 yıl önce Buzul Çağı’nın sonlarında, Avrupa’nın popülasyonunda büyük bir değişim olduğunu ortaya koydu.

Çek Cumhuriyeti, Dolni Vestonice mezar 16, Güney Moravya F: Martin Frouz

Tarih öncesinde Avrupa’da yaşamış insanların kemiklerinden ve dişlerinden ayrıştırılan DNA kalıntıları, yaklaşık 14.500 yıl önce iklim değişikliğinin yaşandığı sıralarda popülasyonda önemli bir değişim olduğunu gösteriyor.

Max Planck Enstitüsü’nden Hohannes Krause, Buzul Çağı’nın sonundaki bilinmeyen döneme dair önemli bir araştırmayı tamamladıklarını söylüyor.

Araştırmacılar, günümüzden önce 35.000 ve 7.000 yılları arasında İtalya, Belçika, Almanya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti’nde yaşamış 35 avcı toplayıcının mitokondriyal DNA’larını yeniden yapılandırdı. 

Krause, bu döneme ait genetik datanın çok az olduğunu, dolayısıyla Avrupa’nın ilk modern insanlarının nüfus yapısı ve dinamikleri hakkında çok az bilgi olduğunu söylüyor.

Yapılan bu yeni araştırmanın verileri, günümüzdeki sınırlarıyla Belçika ve Fransa’da Buzul Çağı’nın en soğuk döneminden önce yaşamış üç bireyin mitokondriyal DNA’sının Haplo M grubuna ait olduğunu gösterdi. Bu oldukça ilginç bir sonuç çünkü Haplo M grubu Modern Avrupalılarda hiç bulunmamasına rağmen Modern Asya, Avustralya ve Yerli Amerikalılarda oldukça yaygın.

Haplo M grubunun Avrupa’da olmaması ve dünyanın diğer yerlerinde görülmesi daha önce Afrikalı olmayan insanların Avustralya ve Avrasya’ya birden çok kez yayıldığı tartışmasına yol açmıştı. Fakat yeni yapılan bu araştırma, Afrikalı olmayan insanların yaklaşık 50.000 yıl önce tek bir nüfustan aniden yayıldığını gösteriyor. Daha sonra belli bir zaman diliminde Haplo M grubu Avrupa’da kayboldu.

25.000 yıl önce Son Buzul Çağı başladığında, avcı toplayıcı popülasyon güneye çekildi ve bu darboğaz sonucunda Haplo M grubunun kaybolduğu belirtiliyor.

Avrupa’daki 14.500 yıl önce, iklimin ısınmasıyla başlayan bu popülasyon değişimi

Araştırmacılardan Adam Powell “Bizim modelimiz, iklimin değiştiği bu dönem içerisinde, Son Buzul Çağını atlatan avcı toplayıcıların torunlarının, başka bir kaynaktan gelen bir nüfus ile değiştiğini gösteriyor.” diyor.

Araştırmanın sonraki aşamalarında, daha geniş bir analiz yapabilmek adına daha fazla genomun incelenmesi planlanıyor.

Hindistan’ın Nüfus Yoğunluğu Tarih Öncesi Çağlara Dayanıyor

Tükenmeden Önce Neandertal Nüfusunda Patlama Yaşanmış

Tarihteki Erkek Nüfusu Patlamaları Göç ve Teknolojiye Bağlı Olabilir


Science Daily. 4 Şubat 2016.

Makale: Posth, C., Renaud, G., Mittnik, A., Drucker, D. G., Rougier, H., Cupillard, C., … & Francken, M. (2016). Pleistocene mitochondrial genomes suggest a single major dispersal of non-Africans and a Late Glacial population turnover in Europe. Current Biology26(6), 827-833.

Yorumlar
Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora programında devam ediyor. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login