Tükenmeden Önce Neandertal Nüfusunda Patlama Yaşanmış

Almanya’daki Neandertal yerleşimleri üzerine yapılan bir araştırma, Neandertallerin yok olmadan önce nüfuslarında büyük bir artış olduğunu gösteriyor.

Tükenmeden Önce Neandertal Nüfusunda Patlama Yaşanmış

Bir zamanlar Neandertaller, Avrupa’nın tamamında yaşıyordu. Yaklaşık 45.000 yıl önce Homo Neanderthalensis, Avrupa’nın en baskın insan popülasyonunu oluşturuyordu. Fakat Neandertallerin çağı oldukça ani bir şekilde sona erdi.

Köln Üniversitesi’nden Profesör Jürgen Richter, Neandertal nüfusunun aniden tükenmeden hemen önce en yüksek seviyeye ulaştığını iddia ediyor.

Neandertaller Orta Paleolitik dönemde yaşadı. Bu dönem, yaklaşık olarak 200.000 yıl öncesi ile 40.000 yıl öncesi arasına denk geliyor. Yayımlanan makaleye göre, Almanya’da yer alan Neandertal yerleşimlerinin yarısından fazlası Orta Paleolitik döneme tarihleniyor. Daha açık bir ifadeyle bu yerleşimler, günümüzden önce 60.000 yıl ile 43.000 yılları arasına denk geliyor. Neandertal popülasyonunun zirve yaptığı dönem de bu zaman aralığına denk geliyor.

Bu yerleşimlerin sayısı, analizi ve bulunan eserlerin analizi, Almanya’daki Neandertal popülasyonunda aşırı dalgalanmalar olduğuna işaret ediyor. Orta Paleolitik dönem sırasında, birçok göç olduğu, popülasyonda artışlar ve düşüşler olduğu, bazı bölgelerin tamamen terk edildiği, daha sonra tekrar yerleşildiği düşünülüyor.

Günümüzden önce 110.000 ila 70.000 yılları arasında bilinen yerleşim sayısı sadece 4 (dört) iken, bu zaman aralığını takip eden günümüzden önce 70.000 ila 43.000 yılları arasında bilinen yerleşimlerin sayısı 94 (doksan dört). 1000 yıldan daha kısa bir sürede nüfustaki bu patlamaya rağmen, daha sonra Neandertaller aniden tükenerek tarih sahnesinden çekildi. Bu insan türünün neden yok olduğu hala açıklanabilmiş değil. Belki düşük genetik çeşitlilikten dolayı, belki de Homo sapiens’in yükselişinden dolayı. Bu soru bilim insanlarını meşgul etmeye devam ediyor.


Köln Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login