Sivas’ta Tarihi Kent Meydanı, Cami-AVM İçin Yok Ediliyor

Sivas Tarihi Kent Merkezi’nde kent hafızasını onarılamaz şekilde değiştirecek Sivas Merkez Cami için ruhsat alınmadan inşaata başlandığı bildirildi.

Bilim ve teknikten aldığı güçle kamu yararını savunan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Sivas Oda Temsilciliği’nin hazırladığı raporla birlikte süreci koruma uzmanı mimarlarla değerlendirerek, TCK m. 257 uyarınca görevi kötüye kullanma suçu ve TCK m.184 uyarınca imar kirliliğine neden olma suçu işleyen KOMAŞ A.Ş., Sivas Belediyesi Başkanlığı ve Sivas Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“Tarihselliği yok etmekten vazgeçin”

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş-  Candan şöyle dedi:

‘’Sivas Tarihi Kent Meydanı Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait anıtsal sivil ve dini yapılar ile oluşmuş en önemli tarihi meydanlardan biridir. Meydan farklı dönemlerin çok katmanlı kültürünü yansıtmakta, şehrin hem odak noktası hem tarihsel mekânı, hem de simgesi olarak bir bellek mekânıdır. Bu belleği bozacak dokusuna zarar verecek herhangi bir yapılaşmaya evet demek mimarlık mesleğine ve tarihe ihanettir. Sivas Belediyesi Sivas’ın geleceğini ve tarihselliğini yok etmekten vazgeçmelidir

 “Sivas Oda temsilcimiz  tarafından Şubemize iletilen konu ve hazırlanan rapor koruma uzmanları tarafından incelenmiştir. Sivas Tarihi Kent Meydanı’nın uzantısı olan Kızılırmak İlkokulu alanı, Eski Numune Hastanesi alanı, Arkeoloji Müzesi, Açık Cezaevi, Selçuk Anadolu Lisesi gibi önemli yapıların bulunduğu  simgesel aks Sivas’ın aynı zamanda gelecek potansiyelidir.

“Maalesef bu aks üzerinde bulunan Numune Hastanesi, hukuka yırı bir şekilde yıkılmış, bu yıkımı Kızılırmak İlkokulu’nun yıkımı izlemiştir. Sivas Belediyesinin Sivas’ın geleceğine yaptığı kötücül uygulama Sivas Tarihi Kent Merkezi ile meydanın bütünselliğini bozmuş gelecek kuşakların tarihi ve kültürü öğrenme hakkını yok etmiştir.Sivas Belediyesi Sivas’ın geleceğini ve tarihselliğini yok etmekten vazgeçmelidir.

“Cami yapıyoruz diyerek, aslında caminin altına dükkanlar, kafeteryalar ve otopark yaparak cami adı altında alışveriş merkezi yapamaya niyetlenen ve toplumun dini duygularını sömüren bu anlayışı kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Mesele camii değil, altındaki dükkanlar , kafeterya ve otopark işletmesinden elde edilecek rantın paylaşımıdır.

‘Ruhsat işlemleri durdurulsun’

“Cami alışveriş merkezi, ruhsatsız plansız bir şekilde kaçak başlamıştır. Covid 19 mücadelesinde, Sivas Belediyesinin önceliği kaçak ruhsatsız plansız, ibadet için değil, ticaret için açılan cami inşaatı mıdır? Bu cami alışveriş merkezi için  Sivas Merkez Mahmut Paşa Mahallesi 67 ada 19 parselde bulunan taşınmaz üzerine inşaat ruhsatı alınmadan KOMAŞ A.Ş. tarafından izinsiz olarak kazı, hafriyat ve kazık temel imalatı yapıldığını tespit ettik. 

“İmar Kanunu hükümlerine göre; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur, bu hususta hem Sivas Belediyesi’ne hem de Sivas Çevre ve Şehircilik İ Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduk. Anılan alana ilişkin imar planı kararı bulunmadığı gibi tesis edilmiş bir ruhsat işleminin de bulunmamaktadır.

“Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği m.63 uyarınca şantiye binalarının yapı ruhsatı alınmadan yapılamayacağı açıkça düzenlenmiştir. Ayrıca TCK. Madde 184 uyarınca yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İmar mevzuatına açıkça aykırı davranan KOMAŞ A.Ş., Sivas Belediyesi Başkanlığı ve Sivas Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Sivas Belediyesi acilen bu kıyımdan vazgeçmelidir. Camilerde ibadetlerin bile yapılamadığı COVİD19 sürecinde, Cami adı altındaki bu alışveriş merkezi,  kaçak yapılaşmasını derhal durdurmalıdır.”

Tarihi Meydanı Cami hakkında

Sivas Dikilitaş Caddesi’nde bulunan bu camiyi Koca Hasan Paşa 1564 yılında yaptırdı. Önündeki son cemaat yeri XIX.yüzyılda buraya eklenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1968 yılında onarılmıştır. Halk arasında Çukur Cami ismi ile de tanınıyor.

Cami kesme taştan ve 19.00×27.50 m. ölçüsünde dikdörtgen planlıdır. Üst örtü dört köşeli kalın sütun ile desteklenmiştir. Üzeri eğimli bir çatı ile örtülmüştür. Minber ve mihrabı özellik göstermiyor.

Kare kaide üzerinde tuğladan yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Caminin avlusunda Zileli Şeyh Şemseddin Sivasi’nin türbesi bulunuyor.


Bianet.org

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login