Seçici Yetiştiricilik, Kurtlara Kıyasla Köpeklerde İletişimi Kısıtlıyor

Yeni bir çalışma, seçici yetiştiriciliğin kurtlara kıyasla evcil köpeklerde iletişim yeteneklerini kısıtladığını gösteriyor.

C: Elana Hobkirk / Durham Üniversitesi

Durham Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı bir çalışma ile, evcilleştirme ve seçici yetiştiricilik sürecinin, evcil köpeklerin hal bildirmeyi sağlayan durumları (duyguları) ifade etmek için yüz ifadelerini kurt ataları kadar etkili bir şekilde kullanma yeteneğini sınırladığı bulundu.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada, esaret altındaki kurtların ve evcil köpeklerin spontane gerçekleşen sosyal etkileşimleri ve dış uyaranlara verdikleri tepkiler sırasında çekilmiş video kayıtları analiz edilmek üzere genişletilmiş bir Köpek Yüz Hareketi Kodlama Sistemi kullanıldı.

Araştırmacılar, kurtların yüz hareketlerine dayanarak yüzde 71 doğrulukla tahmin edilebilen öfke, kaygı, merak, korku, dostluk, mutluluk, ilgi, neşe ve şaşkınlık olmak üzere dokuz farklı duygusal durum tespit etti.

(İlgili: Köpekler Kurtlardan Daha mı Akıllı?)

Ancak doğruluk, farklı ırklardaki evcil köpekler için yüzde 65’e düştü. Özellikle dostluk gibi olumlu durumlar ile korku gibi olumsuz durumlar arasında kafa karışıklığı yüksekti.

Araştırmacılar, seçici yetiştiricilik sonucu oluşan farklı yüz morfolojilerinin (daha kısa ağız ve burun, sarkık kulaklar, sarkık dudaklar ve aşırı kırışıklıklar) köpeklerin kurt atalarıyla aynı çeşitlilikte yüz ifadeleri üretme yeteneklerini sınırladığını öne sürüyorlar.

Araştırmanın başyazarı Elana Hobkirk, “Bu çalışma, davranışlardaki ince ayrıntıları gözlemlemenin ne kadar önemli olduğunu, bu tür gözlemlerin kurtların iletişimsel olarak ne kadar karmaşık ve duygusal olduklarını ve evcilleştirmenin yoldaş köpeklerimizle olan sosyal bağlarımızı nasıl etkileyebileceğini görmemizi sağladığını gösteriyor.” diyor.

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Sean Twiss, “Araştırma ekibimiz hayvan davranışlarındaki bireysel farklılıklara odaklanıyor ve Elana’nın çalışması buna heyecan verici bir boyut katıyor. Bireylerin duygusal durumlarını iletme yeteneklerinde nasıl farklılıklar olduğunu ve bunun insanlar ve köpekleri de dahil olmak üzere sosyal gruplar içinde başarılı iletişim (veya iletişimsizlik) açısından ne anlama gelebileceğini ortaya koyuyor.” diyor.

Araştırma brakisefalik (kısa, geniş) kafatası, sarkık ve yarı sarkık kulaklar ve sarkık dudaklar gibi özelliklerin, bir köpeğin yüz ifadelerinin tanımlanan hal bildiren durumla uyuşmadığı vakaların yaklaşık yüzde 80’iyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Yazarlara göre, olumlu ve olumsuz durumlar arasındaki bu karışıklık, köpek-insan etkileşimleri için zararlı olabilir ve hatta insanlar köpeklerdeki korkulu veya saldırgan davranışları dostluk ifadesi olarak yanlış yorumlarsa güvenlik riskleri bile oluşturabilir.

Hal bildiren durumların başarılı bir şekilde iletilmesi, son derece sosyal türler için olmazsa olmaz konumda. Çalışma, evcil köpeklerde görülen kurtlara kıyasla daha az duygusal ifade çeşitliliğinin, evcilleştirmenin beklenmeyen bir sonucu olduğuna dair kanıtlar sunuyor.

Araştırmacılar, evcil köpeklerin sosyal etkileşimler sırasında kurtlardan daha fazla ses çıkararak sınırlı boyuttaki yüz ifadesi çeşitliliğini telafi ediyor olabileceklerini öne sürüyor.


Durham University. 4 Haziran 2024.

Makale: Hobkirk, E.R., Twiss, S.D. (2024). Domestication constrains the ability of dogs to convey emotions via facial expressions in comparison to their wolf ancestors. Sci Rep 14, 10491.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi.

You must be logged in to post a comment Login