Savaşçılar 4000 Yıl Önce Ritüel İçin Köpeklerini Öldürüp Yiyordu

Rusya bozkırlarında bulunan 64 köpek ve kurt kalıntısı, bu hayvanların yaklaşık 4.000 yıl önce erkekliğe geçiş törenlerinin bir parçası olarak kurban edilmiş ve yenmiş olabileceğini gösteriyor. Avrasya bozkırında kavrulmuş, kıyılmış ve etleri kemiklerden sıyrılmış köpek kalıntıları, 4000 yıl önce genç erkek çocuklar için tuhaf bir geçiş töreni yapıldığını kanıtlıyor.

Köpekler ve kurtlar yaklaşık 4000 yıl önce Rusya steplerinde bir ritüelde yeniyordu. F: DeAgostini/Getty Image

Antik Yunanlardan Keltlere kadar, günümüzdeki Rusya topraklarında yaşayan eski halklar, genç erkeklerin erkekliğe geçiş töreninde köpek yediğine dair bilgiler yazdı. Ancak bugüne kadar bu ritüellerin gerçekten yapıldığına dair hiçbir fiziksel kanıt bulunamadı. Bu yüzden arkeologlar, bu ritüellerin sadece yazılı kaynaklarda var olabileceğinden şüphelenmeye başladı.

Yapılan yeni bir araştırmada, Rusya bozkırlarında yer alan Krasnosamarskoe yerleşiminde bulunan çok sayıdaki köpek kemikleri incelenerek, bu ritüellerin gerçekten var olduğuna dair ilk kanıtlar elde edildi.

Köpek ve kurt yemek

1999 ve 2001 yılları arasında yapılan kazılarda bulunan köpek kemikleri, günümüzden 3900 ila 3700 yıl öncesine tarihleniyor. Bazı kemikler insanlara ait olsa da, tam 2.770 kemik parçası köpeklere ait. Ayrıca yerleşmede 18 farklı kurta ait kemikler de mevcut. Arkeologlar bulunan kemiklerin toplamda 64 farklı köpek ve kurta ait olduğunu düşünüyorlar.

Kemikler üzerindeki izler, bu köpeklerin kızartılmış, kasaplık işlemlerinden geçmiş ve muhtemelen yenmiş olduğunu gösteriyor. Ayrıca kesilmiş oldukları ve standartlaştırılmış bir şekilde hazırlandıkları gerçeği, bir ritüelin gerçekleştiğine işaret ediyor.

Tabii ki, bu yerleşimdeki insanlar açlıktan dolayı köpekleri yemiş olabilir. Bu durum, tarih boyunca birçok açlık döneminde meydana gelmiştir. Fakat bölgede bulunan insan kemikleri, bu insanların açlık çekmediğini gösteriyor.

Buradaki köpekler, toplum için özel bir öneme sahip olduklarını ortaya koyan az sayıda kötü muamele bulgusu ile olgun sağlıklı yetişkinlerdi. Daha da ilginci, bulunan köpek kemiklerinin büyük bir çoğunluğu erkekti ve ritüelleri anlatan yazılı kaynaklarda da bahsi geçen tek cinsiyet buydu.

Tüm bunlar araştırmacıların, 3.900 ila 3.700 yıl önce Tunç Çağı boyunca bir “kabul töreni” yapıldığını düşüncesini destekliyor.

Bu uygulama, bu bölgede benzersiz olduğu için oldukça ilginç ve genellikle bu topluluklarla ilişkilendirilmiş köpek yemelerine karşı kültürel bir tabunun dışına çıkıyor.

Bununla birlikte, araştırmacılar bu ritüeller için bir yorum getirebildiler. Araştırmacılar, köpekleri ve kurtları yemenin, insanın erkek köpeklere dönüşmesinin bir metaforu olduğunu ileri sürüyor.

Orta Çağ Çiftçileri Pagan Ritüelleri için Kedilerin Derisini Yüzmüş Olabilir

15.000 Yıllık Kemiklerdeki İzler Ritüelistik Yamyamlığı Gösteriyor


IB Times. 10 Ağustos 2017.
Makale: Anthony, D. W., & Brown, D. R. (2017). The dogs of war: A Bronze Age initiation ritual in the Russian steppes. Journal of Anthropological Archaeology, 48, 134-148.

Yorumlar
Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora programında devam ediyor. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login