Şampanya Bağlarının Tarihi Araştırılıyor

Şampanya’nın ünü iyice yayılmış olsa da, bugüne kadar şampanya şaraplarının ve üzüm bağlarının tarihi yetersiz belgelendi.

Place de la Libération, Troyes (Aube) alanındaki kalıntılar. Bitki kalıntıları bir kuyunun tabanından geldiği için su içerisinde korunmuş. Üzüm çekirdeği, çiçek sapları, kabuk ve yaprak parçaları görülebiliyor. C: Véronique Zech-Matterne/AASPE

CNRS ve Montpellier Üniversitesi Evrim Bilimleri Enstitüsü bilim insanları tarafından yönetilen bir araştırma ekibi, Troyes ve Reims’de yapılan kazılardan arkeolojik üzüm tohumlarını analiz ederek şampanya tarihinin üzerindeki perdeyi kaldırdı.

MS 1. ve 15. yüzyıllar arasına tarihlenen tohumlar, ünlü Şampanya’nın icadından önce gerçekleşen şampanya şarabı yetiştiriciliğinin evrimine ışık tutuyor.

Araştırmacılara göre, incelenen dönem aralığı boyunca “yabani” asmalar yetiştirilmişti. Galya’nın güneyinden gelen ehlileşmiş çeşitler, 1. yüzyılın başlarında ortaya çıktı ve 2. ve 3. yüzyıllarda başlıca üzüm çeşitleri haline geldi. Bu arkeolojik seri, yabani asma ve güney çeşitlerinin güçlü bir geri dönüş yaptığı MS 1000 yılına kadar kesintisiz sürdü.

(5.000 Yıllık Şarap Kalıntıları Sicilya Tarihini Yeniden Yazıyor)

Bu dönem, hem yoğun ekonomik ve toplumsal değişimlere, hem de birkaç yüzyıla yayılan küresel ısınmaya karşılık geliyordu. Soğuğa daha fazla adapte olan kuzey üzüm çeşitleri, 300 yıldan daha uzun bir süre sonra, daha soğuk bir iklim döneminin başlangıcında ortaya çıktı ve güney üzüm çeşitlerinin yerini aldı.

27 Ocak 2021 tarihli Scientific Reports’ta yayımlanan bu sonuçlar, biyolojik, arkeolojik ve tarihsel verileri birleştirerek bağcılık tarihinin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayacak daha fazla küresel analizin önünü açıyor.


CNRS. 27 Ocak 2021.

Makale: Bonhomme, V., Terral, J. F., Zech-Matterne, V., Ivorra, S., Lacombe, T., Deborde, G., … & Bouby, L. (2021). Seed morphology uncovers 1500 years of vine agrobiodiversity before the advent of the Champagne wine. Scientific reports, 11(1), 1-14.

Okan Üniversitesi Mimarlık ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümleri mezunu. Politecnico di Milano Üniversitesi'nde Yapılı Çevre Yönetimi üzerine yüksek lisans yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login