Osmanlı’nın Fethettiği İlk Kalede Kullandığı Ok Uçları Bulundu

1288 yılında Osmanlılar tarafından fethedilen Bizans’ın Karacahisar Kalesi’nde süren kazı çalışmalarında birçok ok ucu bulundu.

Osmanlı Beyliği’nin ilk fethini gerçekleştirdiği ve hutbe okuttuğu Eskişehir’in Karacaşehir mahallesinde yer alan Karacahisar Kalesi’nde devam eden kazı çalışmalarında, fetih sırasında kullanılan ok uçları bulundu.

Ok uçlarının bu kadar geniş araziye dağılmış olmasının, bu silahların fetih sırasında kullanıldığını kanıtladığını söyleyen Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Altınsapan, Karacahisar Kalesi’nin şu ana kadar ancak altıda birini kazabildiklerini belirtti.

İlk olarak 1999’da tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık ve Prof. Dr. Ebru Parman tarafından başlatılan kazı çalışmalarını, 2011’den bu yana kendilerinin sürdürdüğüne değinen Altınsapan, kazılarda 90 adet ok ucu bulduklarını söyledi. Altınsapan ayrıca, iki bilimsel yayın çıkardıklarını ve “Eskişehir Karacahisar Kalesi Kazısında Bulunan ve Form Veren Ok Uçları” Üzerine Tipoloji Denemesi’ adlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karacahisar Kalesi’nin fethi sırasında 5 farklı ok ucu tipi kullanıldığı, bunların arasında, uzun mesafeli, zırh delici gibi değişik tiplerin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login