Neandertallerin Kullandığı İlk Çok İşlevli Kemik Alet Bulundu

Montreal Üniversitesi araştırmacıları tarafından Neandertallere ait çok işlevli bir kemik alet bulundu. Fransa’da bulunan kemik aletin, bu döneme ait bulunan ilk çok işlevli kemik alet olduğu belirtildi.

neandertallere ait 55 bin yıllık çok işlevli kemik alet bulundu

Montreal Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Luc Doyon: “Neandertaller, genelde homo sapienslere atfedilen kemiğin mekanik özelliklerini anlayabilme ve kemiği bir alet olarak kullanabilme işini iyi biliyorlardı” dedi. Bulunan bu çok işlevli kemik aletin, neandertallerin kemik işçiliğine ışık tutması bekleniyor ve bu keşifle beraber insan davranışının doğrusal evrimi konusunda bazı soru işaretleri doğuyor.

Neandertaller, Orta Paleolitik Dönem’de, Avrupa’da, Batı Asya’da, günümüzden yaklaşık MÖ. 250.000 ve MÖ. 28.000 yılları arasında yaşadılar. Kemik aletlerin neandertaller tarafından yapılması ise tartışmaya açık bir konu. 20. yüzyılın büyük bir bölümünde uzmanlar, bu türün kemik alet teknolojisi gibi materyal yaratma yeteneğini görme konusunda isteksizdi. Fakat son 20 yıl içinde neandertaller tarafından üretilen kemik aletlere dair birçok ipucu bulundu.

Bulunan çok işlevli kemik alet, 2014 yılının haziran ayında Fransa’daki Grotte du Bison alanında ortaya çıktı. Yetişkin bir ren geyiğinin sol femur kemiğinden yapılmış ve günümüze kadar oldukça iyi korunmuştu. Aletin yaklaşık olarak 55.000 ila 60.000 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Üzerindeki izler ise neandertaller hakkında oldukça önemli ipuçları taşıyor. Çok işlevli aletin üzerinde kasaplık izleri ve iliği yiyebilmek için kasıtlı kırılma izlerinin yanısıra vurma izleri de bulunuyor. Uzmanlar bu vurma izlerinin taş aletlerin kenarlarını sivriltirken oluştuğunu düşünüyor. Çok işlevli kemik alet üzerinde bulunan yontma izleri ve cilalama izleri ise, bunun aynı zamanda bir kazıyıcı olarak da kullanıldığını gösteriyor.

Neandertallerin Kullandığı İlk Çok İşlevli Kemik Alet Bulundu

Doyon: “Ayrıca kemik aletin, taş aletlerin çok olduğu bir alanda bulunması da kemik aletin bir zorunluluk değil, seçim olduğunu gösteriyor. Uzun zamandır Homo sapiens dışındaki türlerin bu tür aletler yapma becerisinin olmadığı düşünülüyordu. Bu keşifle birlikte, Homo sapiens ve Neandertal arasındaki uçurum biraz daha küçülür ve teknik açıdan birinin daha iyi olduğunu söyleme şansını azalır.”

 

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply