Neandertalleri Modern İnsan Hastalıkları Yok Etmiş Olabilir

Bugüne kadar modern insanlar, Neandertalleri saf dışı bırakmaktan, onlarla melezleşmekten, hatta onları öldürmekten sorumlu tutuldu. Fakat yeni yapılan bir araştırma, Afrika’dan göç eden atalarımız tarafından taşınan bulaşıcı hastalıkların, Neandertallerin kökünü kurutmuş olabileceğini gösteriyor.

neandertaller bulaşıcı hastalıklar yüzünden yok oldu

Son genetik örnekleri, fosiller ve arkeolojik kanıtlar üzerinde araştırma yapan bilim adamları, Neandertallerin, bugün hala muzdarip olduğumuz geniş yelpazede hastalıklara maruz kaldığını öne sürüyor.

Bilim adamları, tarih öncesi kuzenlerimizin, tüberküloz, tifo, boğmaca, ensafalit ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan etkilendiklerine dair kanıtlar buldu. Fakat Cambridge ve Oxford Üniversitesi antropologları, modern insanlar tarafından taşınan yeni hastalıkların, Neandertallerin yok olmasına neden olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, Afrika’dan çıkan modern insanların, ülsere yol açan bakteri helicobacter pylori gibi patojenleri Avrupa’ya taşıdığını ve Neandertallerin bundan etkilenmiş olabileceğini iddia ediyor. Ancak, Neandertaller modern insanlarla melezleşerek, atalarımızın bazı hastalıklara karşı bağışıklığını da güçlendirmiş olabilir.

Çalışmanın öncü isimlerinden Antropolog Dr. Simon, “Neandertallerin popülasyonları daha izole hale geldikçe, çok küçük gen havuzları oluştu. Bu da bağışıklık sistemlerini etkiledi. Homo sapiens Afrika’dan çıktığında hastalıkları da beraberinde getirdi. Belki de aramızdaki tek fark, biz bu hastalıklarla başa çıkabildik fakat onlar çıkamadı.” dedi.

Arkeolojik kalıntılar, önceden düşünüldüğü gibi Neandertallerin fiziksel özelliklerinin insanlardan çok da farklı olmadığını gösteriyor. Son zamanlarda yapılan bazı keşifler, Neandertallerin kaba mağara adamları olmalarının aksine oldukça sofistike kültürleri olduğunu, iyi alet yapabildiklerini, hatta kendi dillerinin bile var olabileceğini düşündürüyor. Yapılan araştırmalara göre, Neandertaller de modern insanlarla benzer sıkıntılar çekmişti. Nitekim mağaralardan elde edilen bazı bulgular, erken insanların yataklarını bit ya da böcek istilasından kurtulmak için yaktıklarına dair bazı izler bulunuyor.

Cambridge Üniversitesi’nden Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Underdown ve meslektaşı Dr. Charlotte Houldcroft, Neandertaller ve diğer erken insanlar üzerindeki genetik çalışmaları analiz ettiler. Aynı zamanda kökenlerini bulabilmek için, arkeolojik kanıtlara ve fosillere dayanarak, ortak insan patojenlerini de incelediler. Fosil kalıntılara göre Neandertallerin avcı-toplayıcı yaşam tarzlarından dolayı daha çok travmatik yaralanmalar yaşadıkları, ancak inflamasyon ve enfeksiyon belirtilerinin de olduğu ortaya çıktı.

Fakat yapılan bu çalışma, bulaşıcı hastalıkların, yaklaşık 11.000 yıl önce, insanlar yerleşik hayata geçtiğinde ve tarımcılığa başladığında çıktığı yaygın görüşü ile çelişmekte. Yayınlanan çalışmada, bugün gördüğümüz birçok bulaşıcı hastalığın, Neandertallerin günümüzden önce 250.000 ila 45.000 yılları arası Avrupa ve Asya’da hakim olduğu zamanlarda da yaygın olduğu görüşü belirtiliyor.

Dr. Underdown, “Neandertal genomunda oldukça açık şekilde, bu tür hastalıklara maruz kaldıklarını, aynı zamanda bazı dirençler geliştirdiklerini gösteren genetik sinyaller bulunuyor. Bu hastalıkların yerleşik hayata geçiş ve hayvanların evcilleştirilmesiyle birlikte nüfus artışıyla başladığı düşünülüyordu fakat bu gelişmeler yaşanmadan çok daha önce bu hastalıklara yakalanmış Neandertaller bulunuyor.” dedi.


Dailymail

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply