Kuzey Amerika’daki İlk Yerleşim 24.000 Yıl Öncesine Tarihlendi

Bering Boğazı’nı  kullanan insanların Kuzey Amerika’ya ayak bastığı ilk zaman tam 24.000 yıl öncesine dayandı.

Mağara 2’de bulunan at çenesi yüzeyindeki kesik izleri. Hayvanın dili muhtemelen taş aletle kesilmiş. F: Montreal Üniversitesi.

Kuzey Amerika’daki en eski yerleşimin tarihi, ilk arkeolojik alanların tarihlendirmesine göre şimdiye kadar günümüzden 14.000 yıl öncesine tarihleniyordu. Yeni yapılan araştırmada ise bunun tarihi son buzul çağına, yani günümüzden 24.000 yıl öncesine uzandı.

Bluefish Mağaraları

Araştırmacılar, Alaska sınırının yakınındaki Yukon’un kuzeyindeki Bluefish Nehri kıyısında yer alan Bluefish Mağaraları buluntularını kullanarak bu keşfi yaptı. Bu mağaralardaki kazılar, 1977 ila 1987 yılları arasında arkeolog Jacques Cinq-Mars tarafından yürütülmüştü. Hayvan kemiklerinin radyokarbon tarihlemesine dayanan araştırmacı, bölgedeki insan yerleşiminin günümüzden önce 30.000 yılına kadar geriye gittiğini savunan cüretkar hipotezini ortaya attı.

Fakat bu tarihlere benzer sonuçlar veren başka arkeolojik alanların yokluğu, bilim dünyasında Cinq-Mars’ın hipotezinin yetersiz kalmasına neden oldu. Ayrıca, Bluefish Mağaraları’nda at, mamut, bizon ve geyik kemiklerinde, insan faaliyetine dair bir kanıt bulunmamaktaydı.

Tarihlemeyi kesinleştirmek

Tarihlemeyi kesin olarak saptamak için Bourgeon, bölgede bulunan ve Gatineau’daki Kanada Tarihi Müzesi’nde korunan yaklaşık 36.000 kemik parçasını inceledi. İki yıl süren bu zorlu işi tamamladı. UdeM’in Ekomorfoloji ve Paleoantropoloji Laboratuvarı’ndaki bazı parçaların kapsamlı analizi, 15 kemikteki inkar edilemez insan faaliyet izlerini ortaya koydu. Yaklaşık 20 kemik parçası da insan aktivitesinin muhtemel izlerini taşıyordu.

Burke, “Kemik yüzeylerinde düz ve V-şekilli çizgiler dizisi, hayvanların derisini yüzmekte kullanılan taş aletlerle yapılmış. Bunlar, insanlar tarafından yapılan kesme işleminin tartışmasız izleridir.” diyor.

Bourgeon, söz konusu kemikleri tekrar radyokarbon tarihlemesine gönderdi. Kemiklerden en eskisi olan ve muhtemelen dilini kesmek için kullanılmış bir taş alet izleri taşıyan ata ait çene kemiğinin radyokarbon tarihlemesi 19.650 yılını verdi. Bu ise kalibre edilmiş olarak günümüzden önce 23.000 ila 24.000 yıllarına denk geliyor.

Burke; “Bulgumuz, önceki analizleri onaylıyor ve bunun Kanada’daki insan yerleşiminin en eski örneği olduğunu gösteriyor. Doğu Beringia, son buzul çağında insanlar tarafından iskan edilmişti.” diyor.

Beringia genetik izolasyonu

Beringia, Kuzeybatı Bölgelerindeki Mackenzie Nehri’nden Rusya’daki Lena Nehrine uzanan geniş bir bölgedir. Burke’e göre, popülasyon genetiğindeki çalışmalar, birkaç bin kişiden oluşan bir grubun Beringia’da 15.000 ila 24.000 yıl önce dünyanın geri kalanından izole bir şekilde yaşadığını gösteriyor.

Burke, “Bulgumuz, ‘Beringian genetik izolasyonu’ hipotezini doğruluyor. Genetik izolasyon coğrafi izolasyona karşılık geliyor. Son Buzul Maksimum boyunca, Beringia, Kuzey Amerika’nın geri kalanından buzullarla ve batıda insanlar için uygun olmayan steplerle izole oldu. Potansiyel olarak sığınılacak bir yerdi.”

Bu yüzden Beringia’daki Bluefish Mağaraları, Son Buzul Çağı’nın sonunda, Güney Amerika sahilleri de dahil olmak üzere tüm kıtayı kolonize eden insanların atalarına ev sahipliği yapmıştı.

Çalışma, Montreal Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden profesör Ariane Burke’nin yönlendirmesi, onun doktora öğrencisi Lauriane Bourgeon ve Oxford Üniversitesi Radyokarbon Birimi Müdür Yardımcısı Dr. Thomas Higham’in katkılarıyla gerçekleştirildi.

Kanada’da 3800 Yıllık Sualtı Patates Bahçesi Bulundu

7400 Yıllık Şili Mumyalarının Sırları Ortaya Çıkarılacak


Montreal Üniversitesi. 14 Ocak 2017.

Makale: Bourgeon, L., Burke, A., & Higham, T. (2017). Earliest Human Presence in North America Dated to the Last Glacial Maximum: New Radiocarbon Dates from Bluefish Caves, Canada. PloS one, 12(1), e0169486.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login