Karmaşık Ekosistemler Çok Daha Önce Ortaya Çıkmış

Daha önce düşünülenin aksine, Permiyen-Triyas kitlesel yok oluşundan sadece 1 milyon yıl sonra Dünya’da karmaşık ekosistemler oluşmuştu.

Gaopo bölümünden bir Watsonulus balık fosilinin fotoğrafı. C: Xu Dai

Yaklaşık 250 milyon yıl önce, Permiyen-Triyas kitlesel yok oluşu, gezegendeki türlerin yüzde 80’inden fazlasını öldürdü. Sonrasında, daha karmaşık ekosistemler gelişmeden önce, basit türlerin Dünya’daki yaşama 10 milyon yıl kadar hakim olduğuna inanılıyor.

(İlgili: Stresli Ekosistemde Dinozorlar Leş Yiyicilere Dönüştü)

Şimdi ise uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, bu uzun süredir devam eden teoriye meydan okuyor.

Sahada ele geçirilen Baishuilong bölümünden balık fosili. C: Xu Dai

Fosilleşmiş bir okyanus ekosistemi

Şimdiye kadar bilim insanları, yıkıcı iklim değişikliğinden kaynaklanan kavurucu sıcak okyanus koşullarının, kitlesel yok oluştan sonra karmaşık yaşamın gelişmesini engellediğini uzun süredir teorize ediyorlardı. Bu fikir, o zamanki okyanus koşullarının jeokimyasal kanıtlarına dayanıyor.

Şimdi ise Çin’in Guizhou bölgesi yakınlarında 250.8 milyon yıl öncesine ait fosillerin keşfi, Permiyen-Triyas kitlesel yok oluşundan sadece 1 milyon yıl sonra Dünya’da karmaşık ekosistemlerin var olduğunu gösteriyor. Bu tarih, karmaşık ekosistemlerin ortaya çıkışı için daha önce düşünülenden çok daha erken bir zamana işaret ediyor.

Bir saha fotoğrafında görüldüğü gibi Gujiao bölgesinden bir Coelacanth balık fosili. C: Xu Dai

Morgann Perrot, “Guizhou bölgesinin fosilleri, bitki yaşamı, kemikli balıklar, ışın yüzgeçli balıklar, yengeçler, ıstakozlar, karides ve yumuşakçalar dahil olmak üzere karmaşık bir besin zincirini oluşturan çeşitli türlerin bulunduğu bir okyanus ortamını ortaya koyuyor. Ekibimiz toplam 12 organizma sınıfı ve hatta fosilleşmiş dışkılar buldu ve bu eski hayvanların diyetleri hakkında ipuçları verdi.” diyor.

Permiyen-Triyas geçişi sırasında eski bir okyanusun dibinde biriken ve yeni keşfedilen fosilleri içeren Guizhou bölgesinden kayalar. C: Xu Dai

Asırlık bir teoriye meydan okumak

Daha önce, karmaşık ekosistemin bir yok oluştan sonra evrimleşmesi için 5 ila 10 milyon yıla ihtiyaç duyacağı düşünülüyordu. Ancak araştırmacılar, fosillerin keşfedildiği kayaların tarihlerini belirlemek için radyometrik tarihlemeyi kullanarak Guizhou bölgesindeki örneklerin bundan çok daha hızlı evrimleştiğini keşfettiler.

Araştırmaları yer bilimleri ve jeokronolojiye odaklanan Perrot, “Bütün bunların, hayatın aşırı krizlere ne kadar hızlı yanıt verebileceğine dair anlayışımız üzerinde etkileri var. Ayrıca, erken Triyas okyanus koşullarının yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor.” diyor.


McGill University. 9 Şubat 2023.

Makale: Dai, X., Davies, J. H., Yuan, Z., Brayard, A., Ovtcharova, M., Xu, G., … & Song, H. (2023). A Mesozoic fossil lagerstätte from 250.8 million years ago shows a modern-type marine ecosystem. Science, 379(6632), 567-572.

Ankara Üniversitesi, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümünden mezun.

You must be logged in to post a comment Login