İtalya’da Eski Bir Sinemada 1500 Yıllık Altın Sikkeler Bulundu

Kuzey İtalya’daki Como kentinde terk edilmiş bir sinemadaki inşaat sırasında, Roma İmparatorluğu’nun bir bölümünün yıkıldığı bir döneme ait 1.500 yıllık yaklaşık 300 altın sikke keşfedildi.

Terk edilmiş bir sinemada bulunan altın sikkeler, bir amforanın içine istiflenmişti. C: Italian Ministry for Cultural Heritage and Activities

Tüm altın sikkeler, Romalıların şarap ve zeytinyağı gibi sıvıları nakletmek için kullandıkları bir çeşit depolama kabı olan amfora içinde bulundu.

Sinemadaki inşaat ekibi sikkeleri bulduktan sonra, bakanlıktan bir arkeolog ekibi sikkeleri ortaya çıkardı ve Milano’da bir laboratuvara götürdü. Şimdi sikkeler burada inceleme ve korunma sürecinde.

(60 Liraya Çalışan İşçi Bulduğu Altın Sikkeleri Teslim Etti)

Daha önce buna benzer toplu halde sikkeler, Antik Korinth kentinde bulunan 1.500 yıllık bir hazine de dahil olmak üzere, antik Akdeniz’in birçok yerinde bulunmuştu. Bununla birlikte, bol miktarda altın sikkenin yer aldığı istifler nadir bulunur ve bakanlık yaptığı açıklamalardan birinde keşfi “olağanüstü” olarak nitelendiriyor.

Söz konusu keşif, arkeologları birçok gizemle başbaşa bırakıyor. Mesela, sikkeler tam olarak ne zaman buraya gömüldü, kim gömdü? Neden orada bırakıldı ve neden kimse onu almak için geri dönmedi?

Altın sikkeler, İtalya’da terk edilmiş bir sinemadaki inşaat faaliyetleri sırasında bulundu. C: Italian Ministry for Cultural Heritage and Activities

Bir imparatorluğun çöküşü

Tarihsel kayıtlar, Roma İmparatorluğu’nun bir kısmının yaklaşık 1.500 yıl önce yıkıldığını ve İtalya’da pek çok savaşın yapıldığını gösteriyor.

Roma İmparatorluğu MS beşinci yüzyılda ikiye bölünmüştü. Bu dönemde bir taraftan Konstantinopolis (günümüz İstanbul’u) merkezli Doğu Roma İmparatorluğu gelişirken, Batı Roma İmparatorluğu (İtalya’yı da içine alan) yıkılıyordu.

Bulunan altın sikkeler, Roma İmparatorluğu’nun bir bölümünün yıkıldığı bir döneme tarihleniyor. C: Italian Ministry for Cultural Heritage and Activities

Roma, MS 410’da Gotlar olarak adlandırılan bir grup tarafından ve MS 455’te Vandallar adlı bir grup tarafından yağmalandı. MS 476 yılında, Batı Roma İmparatorluğu, son imparator Romulus Augustulus tahttan indiğinde resmen sona erdi.

(Kudüs’te İmparator Nero’nun Betimlendiği Altın Sikke Bulundu)

Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans İmparatorluğu), I. Justinianus yönetimi sırasında bir dizi askeri sefer sırasında İtalya’nın çoğunu yeniden ele geçirdi. Fakat Justinianus’un varisleri elinde tutamadı ve Lombards adında bir grup, Justinian’ın ölümünden sonra, 565 yılında İtalya’yı yavaş yavaş devraldı. Ek olarak, antik dünya, 541’de başlayan ve milyonlarca insanı öldüren veba tarafından sarsılmıştı.

Sikkelerin gömülmesinin, yaklaşık 1.500 yıl önce Roma İmparatorluğunu içine alan kaosla bir ilgisi olup olmadığı belirsiz. Ancak şu anki araştırmalar bu soruya cevap verebilir.


Live Science. 11 Eylül 2018.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login