İsrail’deki 55.000 Yıllık Kafatası Neandertal ve İnsan Çiftleşmesini Kanıtlayabilir

Kuzey İsrail’de bulunan 55.000 yıllık kafatası parçası, modern insanın Afrika’dan çıkışı hakkında yeni bilgiler sağlıyor. Kafatası, Geç Pleistosen yani Orta Paleolitik dönemde hem modern insanın hem de Neandertallerin güney Levant bölgesinde yaşadığını ortaya koydu. Bu da insan ve Neandertaller arasındaki çok olası çiftleşmenin gerçekleştiği tarihe çok yakın.

İsrail’deki 55.000 Yıllık Kafatası Neandertal ve İnsan Çiftleşmesini Kanıtlayabilir

İnsan evrimindeki önemli olaylardan biri, Afrika kökenli olan modern insanın yayılışı ve yaklaşık 40.000 ila 60.000 yıl önce diğer hominin formlarının yerini almasıdır. Ancak insan fosillerinin nadirliği yüzünden, Afrikalı olmayan modern popülasyonların ataları bir sır olarak kaldı.

Yapılan yeni araştırma, İsrail Batı Galilee’deki Manot Mağarası’nda 55.000 yıl öncesine tarihlenen kısmi bir kafatasından bahsediyor. Böylece insanlar ile Neandertallerin bir arada yaşadığı düşünülen en eski tarih, sanılandan 10.000 yıl daha geriye taşındı. Neandertaller ve insanların aynı bölgede yaşadığı önceden tahmin ediliyordu, fakat bu fosil ilk fiziksel kanıt oldu. Uzmanlar, insan ve Neandertal gruplarının yiyecek toplamak için gezinirken karşılaşmış olacağını düşünüyor.

İsrail’deki 55.000 Yıllık Kafatası Neandertal ve İnsan Çiftleşmesini Kanıtlayabilir

Manot Mağarası 2008 yılında, çatısına da zarar veren inşaat aktiviteleri sırasında bulundu. Düşen kayalar ve aktif dikitler mağaranın asıl girişini 30.000 yıl boyunca kapatmıştı. Mağaranın büyük bir merkez odası ve birçok yan odası vardı. Kafatası, mağarada oluşan minerallerle kaplanmış olarak, rafımsı bir taş çıkıntısının üstünde bulundu. Bu mineraller tarihlendirme çalışmalarına yardımcı oldu. Mağarada birçok başka insan ve hayan kemikleri de bulundu fakat bulunan insan kafatası en eski buluntu.

İsrail’deki 55.000 Yıllık Kafatası Neandertal ve İnsan Çiftleşmesini Kanıtlayabilir

Araştırmacı Bruce Latimer, kafatasının 1100 ml hacminde oldukça küçük bir beyne sahip olduğunu söylüyor. Modern insan beyni ise 1400 ml civarında oluyor. Kafatasının kaş bölümü eksik olduğu için cinsiyeti bilinemiyor fakat kadın olabileceği düşünülüyor. Kafatasının arka kısmında artkafa bölümündeki belirgin topuz şekli, modern Afrikalı ve Avrupalı kafataslarıyla benzeşiyor.

Fakat Manot kafatası, Levant ve İsrail bölgesindeki diğer anatomik olarak modern insanlarınkinden farklı görünüyor. Bu da Manot insanlarının, daha sonra Avrupa’yı kolonileştiren modern insanlarla bir ilgisi olabileceğini düşündürtüyor.

afrika dışında bulunan ilk modern insan israil'de bulundu

Afrikalı olmayan bütün insanlarda çok az da olsa Neandertal DNA’sı görülür. Bu da Neandertal ve insan arasındaki çiftleşmenin, modern insan Afrika’yı terk ettikten hemen sonra gerçekleştiğini akla getiriyor. Levant koridoru ise, Afrika’dan Asya ve Avrupa’ya açılan tek mevcut kara yoluydu.

Bulunan kafatası, arkeolojik ve genetik modellerin tahmin ettiği modern insanın Afrika’dan çıkıp Avrupa’yı kolonileştirdiği döneme tarihlenen ilk fosil oldu. Araştırmacılar kafatasının ait olduğu popülasyonun yakın zamanda Afrika’dan göç edip, iklimin de göçe uygun olduğu bir zamanda Levant koridoruna yerleştiğini düşünüyor. Bu dönemde Kuzey Sahra ve Akdeniz’de hava daha sıcak ve daha yağışlıydı.

İsrail’deki 55.000 Yıllık Kafatası Neandertal ve İnsan Çiftleşmesini Kanıtlayabilir

Manot kafatası, sonradan başarısızlığa uğrayan Afrika’dan ilk çıkış dalgalarından birine de ait olabilir. Eğer kafatasındaki DNA sıcak iklim yüzünden bozulmamışsa, analizler bu noktaya da ışık tutacak. DNA analizleri kafatasının ayrıca, Neandertal ve insan arasındaki ilk çiftleşmenin ürünü olan melez bir bireye mi, yoksa sadece Neandertallere yakın yaşayan bir insana mı olduğu sorusunu da yanıtlayacak.

İsrail’deki 55.000 Yıllık Kafatası Neandertal ve İnsan Çiftleşmesini Kanıtlayabilir

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply