İrlanda’da Neolitik Dönem Süt Çılgınlığı

Bristol Üniversitesi’nin yaptığı yeni bir araştırma ile İrlanda’nın süt ürünleriyle olan geçmişini ortaya çıkardı. Environmental Archaeology dergisinde yayınlanan makeleye göre, MÖ. 4000 ila MÖ. 2500 yılları arasına tarihlenen seramiklerdeki antik yağ kalıntılarına yapılan analizler, adada süt üretiminin 6000 yıl öncesine gittiğini gösterdi.

Bristol Üniversitesi Kimya Bölümü profesörü Jessica Smyth, insanların avcı-toplayıcılıktan tarıma geçiş yaptığı Neolitik Dönem’e ait 500 seramik parçasını analiz etti. Britanya ve İrlanda’da bu geçiş, MÖ. 4000 yılına, yani Avrupa’dan 1000 yıl sonrasına denk geliyor. Ekip, tarih öncesi seramik parçalarındaki yağların kökenini tanımlayabilmek için özel bir karbon izotop tekniği kullandı.

Dr. Smyth: “Daha önceki araştırmalardan, süt üretiminin erken tarım topluluklarının ekonomisi için önemli olduğunu biliyoruz. Fakat bizim için sürpriz olan Neolitik İrlanda’nın seramiklerindeki süt izinin yoğunluğu idi. Görünüşe göre süt üretimi burası için oldukça önemliydi” dedi.

Seramik parçalarına yapılan analizler sonucu, seramiklerin %90’ında süt yağı, %10’unda ise et yağı bulundu.

Dr. Smyth sözlerine şöyle devam etti: “İnsanlar eti seramik kaplar içinde kaynatmaktan daha farklı yollarla da pişirebilir. Şu an için tahıl işlendiğine dair birçok kanıtımız var fakat süt kalıntıları özellikle de Avrupa kıtası ile karşılaştırdığınızda çok daha çarpıcı. İrlanda, Neolitik Dönem’de gerçekten de süt üretimini abartmış gözüküyor“

Yapılan araştırmaların bir diğer önemli sonucu ise, koyun, keçi, sığır gibi ehlilleştirilmiş hayvanların, sütçülük işleminin bir parçası olarak adaya getirilmiş olması gerekiyordu çünkü bu hayvanlar adanın yerlisi değildi.

Süt, günümüzde de Avrupa’da geleneksel ve değerli bir içecek. 30 milyon inekten sağlanıyor ve Avrupa’nın tarımsal üretim değerinin %14’ünü temsil ediyor.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply