İngiltere’de Neolitik Döneme Ait Ritüel Alanı Tespit Edildi

İngiltere Warwickshire’da bulunan bir tarım arazisinde, yaklaşık olarak 6000 yıl öncesine tarihlendirilen dairesel bir taş dizisi bulundu. Dairesel formlu taş dizileri, Neolitik dönem İngilteresinde Stonehenge de dahil olmak üzere pek çok tarihöncesi alanda ritüel toplanma merkezleri olarak biliniyor.

Alanda yapılan ilk çalışmalar bölgede düşünülen bina yapım projesi kapsamında başlamıştı. 2016 yılında Jeofizik araştırmaları sırasında farkedilen kalıntıların kazılarına da aynı anda başlandı. Araştırmacılar alanın ilk bakışta bir mezarlık olabileceğini düşündüklerini, ancak daha sonrasında bu alanın kutsal bir toplanma alanı olduğunu anladıklarını belirtiyor.

Alan, Stonehenge’den farklı olarak hendekle çevrili dairesel bir alandan oluşuyor.

MÖ 4000 ila 3000 yılları arasına tarihlendiği düşünülen alanın, tam olarak kullanım amacı belirlenebilmiş değil. Ancak çalışmanın başındaki isimlerden Nigel Page, alanın ritüel amaçlara hizmet ettiğinden emin olduğunu söylüyor.

Ayrıca hendek içerisinde Son Tunç çağına tarihlendiği düşünülen beş iskelet de bulundu. Alanla beraber iskeletlerin de şaşırtıcı buluntular olduğunu belirten araştırmacılar, bu alandaki toprak yapısının kemiklerde bozulma yarattığını, bu nedenle iskeletlerin tespit edilmesinin sevindirici olduğunu söylüyor.

Çalışmaların Haziran ayında sona ermesi bekleniyor.

Stonehenge’teki Dikili Taşlar Daha Önce Başka Yerde Kullanılmış Olabilir

Yeni Bir Stonehenge Sanılan Anıt Çember, Taş Değil Keresteden Yapılmış


BBC. 20 Mayıs 2017.

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply