Hindistan’daki Keşif, Afrika’dan Erken Göçü Gösteriyor

Hindistan’da yapılan bir keşif, insanların Afrika’dan 60.000 yıldan çok daha önce birkaç dalga halinde göç ettiği fikrini destekliyor.

Orta Paleolitik ustaları yeni bulunan taş aletleri yapabilmek için, ince dilgileri tek bir kaya çekirdeğinden özenle çıkartıyordu. C: Sharma Centre for Heritage Education

Uzun zaman önce, günümüzde güney Hindistan olarak geçen bölgede bulunan ilk insanlar, Silikon Vadisi teknoloji sihirbazlarını kıskandıracak bir ustalık gösterdi. Zaman içinde bu yenilikçi insanlar, el baltalarını ve satırları reddettiler ve mızrakları kesmek ve sivriltmek için yapılan gösterişli taş dilgileri tercih ettiler.

Aynı dönemlerde, Afrika’daki modern insanların ataları arasında da benzer gelişmeler yaşandı. Fakat Attirampakkam adlı bir arkeolojik alanın toprak katmanlarında bulunan Hint geçişinin zamanlaması dikkat çekici. 250.000 yıllık (muhtemelen 385.000 yaşına kadar uzanabilir) olan bu alet geçişi, Hindistan’daki diğer arkeolojik alanlardan çok daha erken ortaya çıkmıştı.

Nature dergisinde yayımlanan keşif, bölgedeki Orta Paleolitik kültürün başlangıcını yüz bin yıldan daha da geriye itiyor. Bu da, bilim insanlarının, modern insanın yaklaşık 60.000 yıl önce Afrika’dan göç etmeden homininlerin (insanların ve eski akrabalarının) küresel yayılımını nasıl gördüklerini yeniden şekillendirebilir.

(Fas’ta Bilinen En Eski Homo Sapiens Kalıntıları Bulundu)

Attirampakkam’daki kazıları yürüten Shanti Pappu, “Bu açıkça, bu kültüre sahip nüfusun, yerel faktörlere adapte olarak ve zamanla gelişen ve değişen alet tipleriyle Güney Asya’nın bir bölümünde mevcut olduğunu gösteriyor.” diyor.

Bu bulgu, aynı zamanda bilim insanlarının fosil kayıtlarının iyi anlaşılamadığı Güney Asya’da yaşamış insanlığa ilişkin görüşlerini de derinleştiriyor.

Max Planck Enstitüsü’nden paleoantropolog Michael Petraglia, “Bu harika bir bulgu.” diyor.

Attirampakkam’da bulunan Orta Paleolitik dilgiler. C: Sharma Centre for Heritage Education

Karmaşık aile ağacımız

Genetik kanıtlar bugün insanların yüzde 90’ından fazlasının, Afrika’yı 125.000 ila 60.000 yıl önce terk eden küçük bir Homo sapiens popülasyonundan geldiğini gösteriyor. Oradan, hızlıca yayıldılar ve 18.000 yıl önce Güney Amerika’nın ucuna kadar ulaştılar.

Bazı araştırmacılar, bu Homo sapiens dalgasının çok hızlı bir şekilde yayıldığından kuşku duyuyorlardı. Çünkü onlar, kaba taş el baltaları ve kırıcılar ile tanımlanan daha önceki Acheulian kültürününkinden daha üstün gelişmiş taş aletlerle silahlanmışlardı.

Arkeologlar bu fikri test etmek için, alet geçişinin farklı bölgelerde ne zaman gerçekleştiğini görmek için dünyanın dört bir yanındaki taş aletleri bulmaya ve tarihlemeye çalışmışlardı. Daha önceki araştırmalar, Orta Paleolitik aletlerin 140.000 yıldan daha önce Hindistan’a girmediğini tespit etmişti.

Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalar, çoklu insan dalgalarının, DNA’mızda yazılmış göçten önce Afrika’yı terk etmesiyle sonuçlanıyor. Geçen hafta Science’da yayımlanan araştırma, modern insanların, daha önce düşünülenden önce 180.000 yıl önce İsrail’e gittiğini ileri sürdü. (Afrika Dışındaki Bilinen En Eski Modern İnsan Fosili Bulundu)

Şimdi ise Hindistan’da, Afrika’dan erken göçe dair kanıtlar bulunması da bu görüşü destekliyor. Bugüne kadar bölgenin hominin sitelerinin pek azı tarihlendirildi ve tüm alt kıta boyunca şimdiye kadar sadece iki hominin fosili bulundu; bunlardan biri ise tarihlendirilmedi.

Tüm bunlar göz önüne alındığında Attirampakkam, Hindistan için bir hazine değerinde. Bilimsel amaçla ilk defa İngiliz jeolog R.B. Foote tarafından 1863 yılında araştırılan bu bölge, 100.000 yıldan daha eskiye ait, kazılan az sayıdaki arkeolojik alandan biri.

Attirampakkam’ın Orta Paleolitik Çağ kültürel evrelerinden bazı tipik aletler. C: Sharma Centre for Heritage Education

Devam eden gizemler

 

Pappu ve meslektaşları, Attirampakkam’daki alet geçiş hızının çok hızlı olduğunu söylüyor. Araştırmacılar, böylesine ani bir geçişin, 60.000 yıl önce insan göçüyle olabileceğini ve Orta Paleolitik kültürün Afrika’dan Hindistan’a çekilmiş olabileceğini iddia ediyorlar.

Araştırmaya dahil olmayan paleoantropolog John Hawks, “Modern insanların Afrika’dan yayıldıklarını düşünüyorduk, çünkü onlar ‘aptal’ eski insanların yerini alabilecek muazzam bir teknik avantaja sahiptiler; şimdi bunun yanlış olduğunu biliyoruz.” diyor.

(Fas’ta Bulunan 300.000 Yıllık Homo Sapiens’ten Öğrendiğimiz 7 Bilgi)

Ancak hala birçok soru işareti var. Birincisi, Pappu, bu aletleri yapanların kimliğinin hala bilinmediğini vurguluyor. Çalışmayı gözden geçiren Petraglia, Attirampakkam’daki aletlerin başka yerlerde bulunan Orta Paleolitik aletlere benzeyebileceğini ancak bunun, farklı popülasyonların ortak problemlere benzer çözümler bulma olasılığını dışlamadığına dikkat çekiyor.

 

Pappu, bu senaryolar arasında ayrım yapmak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini, ancak Hindistan’da bulunan fosil alanlarının kesinlikle ek ipuçları içerdiğini söylüyor.

“Hindistan’da Acheulian ve Orta Paleolitik Çağ arkeolojik alanları çok az bulunmakta. Araştırma projelerinin sayısı arttıkça, yeni sürprizlerin doğacağından eminim.”


National Geographic. 31 Ocak 2018.

Makale: Kumar Akhilesh, Shanti Pappu, Haresh M. Rajapara, Yanni Gunnell, Anil D. Shukla & Ashok K. Singhvi. 2018. Early Middle Palaeolithic culture in India around 385–172 ka reframes Out of Africa models. Nature.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login