Fas’ta Bulunan 300.000 Yıllık Homo Sapiens’ten Öğrendiğimiz 7 Bilgi

Fas’ta, bizim türümüz Homo sapiens’e ait 300.000 yıllık kemiklerin bulunması, bugüne kadar bildiğimiz birçok şeyi değiştirdi.

Arkeologların insan türünün 200.000 yıl önce ortaya çıktığını düşünmesi nedeniyle, daha önce Fas’ta bulunan eski aletlerin modern insanlardan önceki türler tarafından yapıldığı düşünülüyordu. Fakat Jebel Irhoud’daki bulgular, bunların o dönemde yaşayan modern insanlardan kaldıklarını anlamamızı sağladı.

Bu keşifle beraber daha önce doğru olarak kabul ettiğimiz birçok şey de değişti.

1- Modern insanın tarihi 100.000 yıl geriye çekildi

İlk modern insanın bilinenden 100.000 yıl daha önce ortaya çıktığı anlaşıldı. Bugüne kadar türümüze ait ilk fosiller Etiyopya’nın Omo Kibish bölgesinde bulunmuştu ve 195.000 yıl öncesine tarihleniyordu.

Max Planck Enstitüsü’nden paleoantropolog Jean-Jacques Hublin, Fas, Jebel Irhoud’daki yeni buluntuları inceliyor.

2- Modern insan Afrika’nın çeşitli noktalarında evrimleşti

Yeni bulgulara göre insanın evrimi, Afrika kıtasının çeşitli noktalarından eşzamanlı olarak gerçekleşti. İnsanların, Afrika kıtası çapında zamana yayılan bir evrim süreci geçirdiği anlaşıldı. İlk modern insanların 200.000 yıl önce Doğu Afrika’da ansızın ortaya çıktığı düşünülüyordu. Benzer bulgular Afrika’nın farklı yerlerindeki 300.000 yıllık birçok mağarada var. Dolayısıyla Homo sapiens sadece Doğu Afrika’da değil, Afrika’nın farklı bölgelerinde evrimleşti. Prof. Chris Stringe, “Artık insanlığın tek bir beşiği olduğu düşüncesinden vazgeçmemiz lazım” diyor. İnsanların Doğu Afrika’da “insanlığın beşiği” olarak tanımlanan tek bir noktadan dünyaya yayıldığı fikri yeni araştırmaya göre artık geçerli değil.

Bu mandibula (çene kemiği), Jebel Irhoud’ta keşfedilen ilk yetişkin mandibuladır. F: Jean-Jacques Hublin, MPI-EVA, Leipzig.

3- Kafataslarımız neredeyse hiç değişmemiş

Bulunan 300.000 yıllık Homo sapiens kafatasları, modern insanlarınkiyle neredeyse aynı çıktı. Kafataslarının günümüzdeki insanlardan farkı, biraz daha çıkık kaş çıkıntıları ve biraz daha küçük beyin hacmi. Arkaik görünümlü kraniyum, beyin biçiminin ve muhtemelen işlevinin Homo sapiens soyunda geliştiğini gösteriyor.

Sanal Paleoantropoloji bozulmaları ve fosil örneklerinin parçalanmalarını düzeltmek için kullanılabiliyor. Irhoud 11 olarak bilinen çene kemiğinin bu şekilde yeniden yapılandırılması, anatomik olarak modern insanların erken biçimlerinin yanısıra, Neandertaller gibi arkaik homininlerle karşılaştırılmasını sağlıyor. F: Jean-Jacques Hublin, MPI-EVA Leipzig.

4-En başından beri taş alet yapabiliyor ve ateş kullanabiliyorduk

Bu insanlar taştan aletler yapıyor ve ateşi kullanmayı biliyordu. Yani bu insanlar hem modern insanlar gibi görünüyor hem de modern insanlar gibi davranıyordu.

Fas’taki Jebel Irhoud’ta bulunan yeni fosiller, türümüzün Afrika’nın çeşitli yerlerinde ortaya çıktığını destekliyor. Yeni bulgular, son 600.000 yıla tarihlenen farklı insan fosillerinin modern insanlarla ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu çözmede yardımcı olabilir. F: G. Grullón/Science; (DATA) Smithsonian Human Origins Program.

5- Bol bol gazel eti tüketiyorlardı

Türümüze ait bilinen eski örnek olan bu Homo sapiens bireyler, bol bol gazel, ara sıra antilop, zebra ve benzeri av hayvanları ile, mevsimsel olarak devekuşu yumurtası tüketiyorlardı.

Jebel Irhoud’dan (Fas) bilinen en eski Homo sapiens fosillerinin, çoklu orijinal fosillerin mikro bilgisayarlı tomografik taramalarına dayanan kompozit yeniden yapılanmasının iki görünüşü. 300 bin yıl öncesine tarihlenen bu erken Homo sapiens’ler, günümüzde yaşayan insanların çeşitlemelerine giren modern görünümlü bir yüze sahipler. Ancak arkaik görünümlü kraniyum (mavi ile gösteriliyor), beyin biçiminin ve muhtemelen işlevinin Homo sapiens soyunda geliştiğini gösteriyor. F: Philipp Gunz, MPI EVA Leipzig

6- Fas’taki Homo sapiens bireyler doğrudan atamız olmayabilir

Fas, Jebel Irhoud’ta buluann yeni fosillerin Homo sapiens olarak tanımlanması, onların bizim doğrudan atamız olduğu anlamına gelmiyor. Bu eski insanlar, Sahra Çölü yaklaşık 330.000 ila 300.000 yıl önce yeşilken, Afrika’ya yayılmış geniş, melez bir nüfusun parçasıydı; daha sonra modern insanlara evrilen bir grup olarak gelişti.

Jebel Irhoud’ta bulunan bir gazelin çene kemiği. F: Teresa Steele, UC Davis

7- Homo sapiens, Homo naledi ile aynı dönemde yaşadı

Güney Afrika’da yeni keşfedilen ve 250.000 yaşında olduğu belirlenen insan türü Homo naledi’nin, Homo sapienslerle aynı dönemde yaşadığı kesinleşti. Daha önce bizim türümüz Homo sapiens’in, Neandertaller ve Denisovalılar ile aynı dönemde yaşadığı ve cinsel ilişkiye girerek gen alışverişinde bulunduğu biliniyordu.

Fas’ta Bilinen En Eski Homo Sapiens Kalıntıları Bulundu

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply