Erkeklerin Navigasyonu Daha Fazla Partner Bulabilmek İçin Gelişmiş Olabilir

Utah Üniversitesi’nin, iki Afrika kabilesi üzerinden yaptığı bir araştırmaya göre, erkeklerin navigasyon sistemi kadınlara göre daha iyi evrildi çünkü boyutsal kavrama sahip erkek, daha uzaklara gidebilecek ve daha fazla partnerden çocuk yapabilecekti.

erkeklerin navigasyon sistemi daha fazla üreyebilmek için gelişmiş

Antropologlar tarafından, Kuzeybatı Namibia’daki Tjimba ve Twe kabilelerinin onlarca üyesine yapılan testler ve görüşmeler, boyutsal kavramı daha iyi olan erkeklerin, sadece daha uzakları gezebildiğini değil aynı zamanda daha fazla kadından daha fazla çocuk sahibi olduğunu ortaya koydu.

Çalışmanın başındaki Antropolog Layne Vashro: “Boyutsal kavram ve navigasyon ile üreme başarısı arasında bir bağlantı ilk defa kuruluyor. Bu bağlantının bir kısmı bilimsel literatürde daha önce ortaya konmuştu fakat biz bu çalışma ile olayın tamamına bakıyoruz” dedi.

Erkeklerin Navigasyonu Daha Fazla Partner Bulabilmek İçin Gelişmiş Olabilir

Psikolojik literatürde cinsiyetler arasındaki en tutarlı fark olarak navigasyon sistemi ve boyutsal kavram gösterilir. Antropolojik literatürde de kadınların ve erkeklerin arasındaki davranış farklarından en göze çarpanı, erkeklerin daha uzaklara seyahat edebilme kabiliyetidir. Uzak diyarlara seyahat edebilme farkı, boyutsal kavram ve navigasyon yeteneğiyle ilişkili kabul edilir. Araştırma ekibi ise bu çalışmalarıyla özellikle boyutsal kavram ve navigasyon arasında bir bağlantı kurduklarını belirtiyor.

Araştırmacılar, cinsiyet farklılıklarının memelilerde navigasyon ve boyutsal kavram olarak farklılıklara yol açtığını gösteren bir ilişki olduğunu ve bu ilişkinin farelerde dahi gözlemlenebildiğini söylüyorlar. Fakat şu ana kadar bu ilişkinin insanlarda nasıl olduğuna dair çok az bilgimiz vardı diyorlar.

Erkeklerin Navigasyonu Daha Fazla Partner Bulabilmek İçin Gelişmiş Olabilir

Twe ve Tjimba Kabileleri

Araştırmada yer alan bu iki kabilenin üyeleri, dağlık ve yarı kurak çöl bölgelerinde yaşıyorlar. Keçileri ve inekleri var. Bal ve bazı meyveler topluyorlar. Karpuz, kabak, mısır gibi bitkiler de yetiştiriyorlar. Kuru sezonu yiyecek aradıkları dağlık alan kamplarında, nemli sezonu bahçelerinin yanındaki kamplarında geçiriyorlar.

Erkeklerin Navigasyonu Daha Fazla Partner Bulabilmek İçin Gelişmiş Olabilir

Twe ve Tjimba kabilelerinin bu araştırma için çok iyi birer denek oldukları düşünülüyor. Çünkü aynı atalarımız gibi tamamen kendi navigasyonlarına dayalı ve doğal ortamla içiçe bir şekilde, bir yıl içinde toplamda 200 kilometrelik gezme mesafeleri var.

Ayrıca bu kabilelerin çok açık bir cinsel kültürleri var. Evli olmadıkları insanlarla da ilişkiye girebiliyorlar ve bu kültürlerinde normal karşılanan bir şey. Birçok erkeğin eşleri dışındaki kadınlardan da çocukları var. Zaten evlilik dışı ilişkinin kabul görmediği bir kültürde, uzak diyarları gezebilme ve böyle bir araştırmanın yapılabilmesi de pek mantıklı olmazdı.

Erkeklerin Navigasyonu Daha Fazla Partner Bulabilmek İçin Gelişmiş Olabilir

Peki navigasyon yeteneğinin üreme şansıyla nasıl bir ilişkisi var?

Navigasyon yeteneği, uzun mesafedeki bölgelere erişme, yeni ortamlar görmeyi, başka yerleri keşfetmeyi ve yeni insanlarla tanışmayı sağlıyor. Ne kadar çok yeni insanla karşılaşılırsa da o kadar çok üreme fırsatı yakalama şansı elde ediliyor.

 

Yorumlar
Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply