Erkekler Neden Meme Ucuna Sahip?

Erkekler bebekleri emziremez, peki neden erkeklerin de kadınlar gibi meme uçları var ? New York Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nden Paleoantropolog Ian Tattersall, bu sorunun cevabının anne karnında geçirdiğimiz süreçteki gelişimimize bağlı olduğunu söylüyor.

Erkekler ve kadınlar temelde aynı genetik planı paylaşmaktalar. F: Vitrivius Adamı

Tattersall, “Temelde erkekler ve kadınlar aynı genetik plana sahiptirler. Ancak özelikle ergenlik ile beraber bu iki cinsiyetin üyeleri  hafifçe farklı yönlerde gelişmeye başlarlar.” diyor.

Anne karnında geçirdiğimiz bir iki hafta boyunca erkek veya dişi embriyolar aynı plan üzerinde gelişim gösterirler ve buna meme uçları da dahildir. Bunun ardından yaklaşık 6 ila 7 haftalık gebelik sürecinde Y kromozomundaki bir gen “Exploring the Biological Contributions to Human Health: Does Sex Matter?” (National Academies Press, 2001).” kitabına göre sperm depolayan, testosteron üreten testislerin gelişimine, yol açar.

Bu testislerin oluşumunun ardından erkek fetüs yaklaşık 9 haftalık gebelik sürecinde testosteron üretmeye başlar ve bu durum cinsel organlarda ve beyin hücrelerinin genetik aktivitesinde bazı değişikliklere yol açar. Ancak bütün değişimlere rağmen meme uçlarını kaybetmeyiz.

Körelmiş meme uçları neden yok olmuyor?

İnsan gelişimi, erkeklerin neden meme uçlarına sahip olduğunu açıklıyor ancak belki de burada sorulması gereken bir başka soru ise erkeklerin neden bu körelmiş yapıyı koruduğu. Evrimsel bir amaca hizmet etmeyen bu yapıyı hala neden taşıyoruz?

Öncelikle meme uçlarına sahip olmak erkekler için herhangi bir durumda zararlı değil. Paleoantropolog Tattersall, meme uçlarının erkeklere herhangi bir metabolik maliyeti olmadığını söylüyor.

Bu açıdan düşündüğümüzde erkeklerin hiçbir şekilde meme uçlarını kullanmadığı ve ondan herhangi bir zarar görmediği göz önüne alınırsa bu yapıdan kurtulmanın evrimsel bir öncelik olmadığı sonucuna varabiliriz.

Tattersall, gerçekten pek çok sayıda evrimsel yük taşıdığımızı ancak  doğal seleksiyonun ihtiyaç duymadığımız her şeyden kurtulmak adına sürekli çalışmadığını söylüyor.

Cinsiyetler Arası Çocuk Bakım Sorumluluğunun Eşit Olmaması

Cinsiyet Eşitsizliği Tarım ile Beraber Ortaya Çıktı


LiveScience. 17 Haziran 2017.

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

1 Comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply