Cinsiyet Eşitsizliği Tarım ile Beraber Ortaya Çıktı

Tarih öncesi atalarımız, genelde elinde mızrak olan akılsız canavarlar olarak tasvir edilirler. Fakat erken insanlar, cinsiyet eşitliği gibi bazı konularda tahmin edemeyeceğimiz kadar ilerici olabilir.

Bunun bir sonucu olarak, avcı toplayıcı erkekler eşinin aile üyeleriyle ile daha fazla vakit geçirmek zorunda kalmış olabilir.

Cinsiyet Eşitsizliği Tarım ile Beraber Ortaya Çıktı

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, cinsiyetler arası eşitsizlik, nispeten modern bir icat olabilir. Hatta cinsiyetlerin eşitliği, evrim tarihimizin büyük bir bölümünde norm olarak kabul edilmiş olabilir.

Günümüz avcı toplayıcı gruplarında yapılan bir araştırma, kadınların da en az erkekler kadar, nerde ve kiminle yaşayacakları konusunda söz sahibi olduklarını gösteriyor.

Araştırmayı yürüten Antropolog Mark Dyble, “Hala geniş bir kitle, avcı toplayıcıların genelde erkek egemen olduğunu düşünüyor. Eşitsizlik muhtemelen tarımla birlikte, İnsanlar kaynakları biriktirmeye başladığında ortaya çıktı.” diyor.

Bu sonuçlara ulaşmadan önce, araştırmacılar iki yıl boyunca Kongo ve Filipinlerdeki avcı toplayıcılarla birlikte yaşadı. Ailelerden veriler topladılar ve yüzlerce röportaj yaptılar.

Araştırmacılar, bu avcı toplayıcıların, küçük gruplar halinde yaşamalarına rağmen, bu gruplarda birbirleriyle akraba olmayan çok fazla insan olduğunu söylüyor. Ayrıca, sadece erkeklerin söz sahibi olduğu durumlarda, çevrelerini yakın akrabaları ile doldurmaya eğilimli olduklarını belirtiyorlar. Fakat karar verme sürecine kadınlar da dahil olduğu zaman, erkekler eşinin aile üyeleriyle daha fazla zaman geçirmek zorunda kaldı.

Bu da birlikte yaşayan grup içerisinde daha az aile üyesinin bulunmasına ve daha fazla çeşitliliğe yol açtı. Dyble, “Grupta sadece erkekler söz sahibi olduğu zaman, grupların temeli erkeklerin yakın akrabalarından oluşuyor. Erkekler ve kadınlar söz sahibi olduğu zaman, dört beş kardeşin birlikte yaşadığını görmüyoruz.”

Araştırmacılar artık avcı toplayıcı atalarımızın aynı şekilde yönetildiğini ve tarıma geçiş ile beraber kaynak biriktirmenin eşitsizliği ortaya çıkardığına inanıyor.

“Daha önceki araştırmacılar avcı toplayıcı gruplarda akraba sayısının az olduğundan söz ediyordu, bizim yaptığımız araştırma ise bunun neden böyle olduğuna bir açıklama getiriyor. Bunun nedeni bireylerin akrabaları ile yaşamak istememesi yüzünden değil. Tüm bireylerin mümkün olduğunca çok akraba ile yaşamak istemesinin aksine, hiçbirinin yaşamı akrabalarıyla geçmiyor.”

Araştırmacılar cinsiyet eşitliğinin onlara hayatta kalma avantajı sağlayıp sağlamadığı ve evrimimizde önemli bir rol oynayıp oynamadığı üzerinde duruyor.

dailymail

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login