Dişi Şempanzeler Erkeklere Oranla Daha Sık Aletle Avlanıyor

Iowa Devlet Üniversitesi’nden Jill Pruetz’in başkanlığındaki ekip, Batı Afrika şempanzelerinde (Pan troglodytes ssp. verus)  dişilerin erkeklere oranla daha sık aletle avlandığını ortaya koydu. Güneydoğu Senegal’de Fongoli’deki Batı Afrika Şempanzeleri, insan dışında devamlı ve tutarlı olarak aletle avlanan tek tür.

dişi şempanzeler daha çok alet kullanıyor

“Bu durumun nedeni nedir? Daha iyi bir soru, diğer yerlerdeki şempanzelerin neden bu tekniği kullanmadığı olur. Diğer şempanzeler bu tekniği hiç öğrenmemiş olabilir. Aletle avlanmak, diğer şempanze bölgelerinde varolmayan bir sosyal hoşgörünün sonucu olabilir” diyor Dr Pruetz yayınlanan makalede.

Araştırma ekibi, hem dişi hem erkek şempanzelerin alet kullandığını gözlemledi. Fakat avların yarısından fazlası, tam olarak 300’ünden 175’i, dişi şempanzeler tarafından yapıldı.

Erkekler, avlanma grubunun %60’ını oluştururken, avların sadece %40’ı erkekler tarafından yapılıyordu. Pruetz:”Bu, araştırdıkça daha çok karşılaştığımız, şempanze davranışlarında gördüğümüz çeşitliliğe bir başka örnek.” diyor.

dişi şempanzeler daha çok alet kullanıyor

Dr Pruetz, şempanzelerin, ağaç kovuklarında saklanan hayvanları dürtmek için mızrak benzeri aletler kullandığını söyledi. Erkek ve dişi şempanzeler, alet destekli avlarda en çok Senegal bushbaby isimli bir hayvanı avlıyor.

“Alet kullanımındaki cinsiyet farkının bir açıklaması, erkek şempanzelerin daha fırsatçı olması olabilir. Genelde bir erkek, aletle avlanan başka bir bireyin, sıklıkla bir dişinin yakınında bulunur. Bushbaby dişiden kaçmayı başarırsa, erkek birey kaçan hayvanı kapar” diye açıklıyor Pruetz.


Royal Society Open Science

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply