Bandırma’da Tarihöncesi Toplumların İzlerine Rastlandı

İstanbul Üniversitesi Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan Dr. Eylem Özdoğan yönetiminde gerçekleşen yüzey araştırmalarında, Bandırma’nın tarihöncesine ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

Manyas Gölü’nün doğu kıyısında ilk köy topluluklarına ilişkin somut kanıtlar, yeni yerleşim yerlerini işaret ediyor. Çiftçiliğe dayalı geçim ekonomisinin henüz tümüyle benimsenmediği, çanak çömlek kullanımının başlamadığı dönemlere ilişkin ilk sonuçlar, bölgedeki ilk köylerin düşünülenden çok daha eskiye, günümüzden yaklaşık 9.000 yıl kadar öncesine, Neolitik Dönem’in ilk aşamalarına tarihlendiğini ortaya koyuyor.

Şimdiye kadar taranan alandaki buluntuların dağılımı, söz konusu dönemde bölgenin yoğun olarak kullanıldığını işaret ederken Neolitik Dönem’in hemen öncesine, avcı toplayıcı yerel Mezolitik grupların varlığına ilişkin bulgulara da rastlandı. Göl taraçalarındaki ilk yerleşimler tarihöncesi insanın yaşamak için nasıl bir çevreyi tercih ettiğinin anlaşılması kadar ilk çiftçiler ile buradaki avcı toplayıcı toplulukların ilişkilerinin anlaşılması açısından da büyük önem taşıyor.

Araştırmalar sırasında Paleolitik Çağ’ın farklı evrelerine tarihlenen buluntulara ve buluntu yoğunluğu gösteren alanlara da rastlanması, Bandırma ve çevresinin yüzbinlerce yıldır insanların yaşadığı yerlerden biri olduğunu ortaya koyuyor.

Bandırma yüzey araştırmasının ilk yılında ulaşılan bulgular, tarihöncesi araştırmaların oldukça az olduğu bölgede yapılacak her türlü çalışmanın ne denli önemli sonuçlar ortaya koyabileceğini göstermesi bakımından da umut verici. Bandırma Belediyesi tarafından desteklenen projenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi ve tarihöncesine ilişkin bütünlükçü sonuçlara ulaşılması bekleniyor.

Direkli Mağarası’nda 12.500 Yıllık Yuvarlak Yapılar Bulundu

Uşak’ta 200.000 Yıllık Neandertal Aletleri Bulundu

Samsun’daki Yerleşimin Hititlerin Kutsal Şehri Olduğu Kesinleşti

Yorumlar
Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login