Asya’daki Homo Sapiens İskânı Karmaşık Bir Süreçti

Şimdiye kadar çalışmalar, ilk modern insanın Çin’e ne zaman geldiğini belirlemeye odaklandı. Ama bu iskânın dinamikleri hakkında neredeyse hiç araştırma yapılmadı.

Yapılan uluslararası bir çalışma, Çin’in büyüklüğü ve biyolojik çeşitliliği göz önüne aldığında, Çin’in Homo sapiens tarafından hem kuzeyden, hem de güneyden göç aldığını ve aralarında zamansal olarak neredeyse hiç çakışma olmadığını ileri sürüyor.

Araştırmacılar, modern insanların Asya kıtasına gelmesinin en az iki aşamanın sonucu olduğunu öneriyorlar. Bunlardan birincisi, en geç 80.000 yıl önce gerçekleşti ve Homo sapiens’in ilk popülasyonlarının Asya kıtasına; Arabistan üzerinden Hindistan’dan geçerek Güneydoğu Asya’ya ve son olarak Avusturalya’ya ulaşmasından oluşuyordu.

(Çin’de 300.000 Yıllık İnsan Kemikleri Bulundu)

İkinci aşamada ise, yaklaşık 45.000 yıl önce Homo sapiens popülasyonları, kuzeyden Orta Asya, Sibirya ve Moğolistan’a gelmiş olmalıydı ve bunlar en nihayetinde Kuzey Amerika ve Japonya’yı iskan edecek olan insanlardı.

Paleontolog María Martinón-Torres, “Bu karmaşık senaryoya ek olarak, biz gelmeden önce Asya’da yaşayan insan topluluklarının çeşitliliği de var.” diyor.

2015 yılında, Çin’in en eski modern insanının (80.000 ila 120.000 yıl önce) ülkenin güneyindeki Fuyan bölgesinden keşfiyle ilgili bir çalışma yayımlandı. Böylece Homo sapiens’in, Denisovalılar, Neandertaller ve hatta Homo erectus türünün son bireyleri gibi diğer insan gruplarıyla etkileşime girebileceği bir boşluk açıldı.

Bir ülke, iki diyâr

Martinón-Torres’in açıkladığı gibi, Çin’i tek bir bölge olarak düşünüyoruz fakat gerçekte toprakları iki farklı biyocoğrafik alanı kapsıyor.

Ünlü biyocoğrafyacı Alfred Russel Wallace tarafından kullanılan bir terim olan Palearktik bölge, Qingling Dağları’nın kuzeyindeki Çin ve Moğolistan içleri gibi bölgeleri kapsıyor ve bunlar insanlar tarafından kalıcı yerleşimi engelleyecek aşırı sıcaklıklarla karakterize ediliyor. Bu durum, Homo sapiens’in kuzey Çin’e daha sonra gelmesinin de muhtemel sebebi.

Buna karşılık, Güney Çin ve Güneydoğu Asya’yı kapsayacak Doğu Diyarı adı verilen bölge, daha az şiddetli iklim koşullarına sahipti. Bu durum, bu bölgenin Asya’daki ana sığınak haline gelmesini sağladı ve şu anda olduğu gibi insan nüfusunun en yüksek olduğu Asya bölgesi oldu.

(Çin’deki Homo Sapiens Fosilinde ‘İlkel’ Özellikler Var)

Bermúdez de Castro, “Doğrusal anlatılar yeterli değil. Geç Pleistosen Çin’de Homo sapiens hakkında konuşmak için en az iki popülasyon ve iki farklı tarih hakkında konuşuyoruz.” diyor. İki diyâr arasındaki sınırlar dalgalıydı fakat bu iki insan popülasyonu son buzul döngüsü sırasında nispeten izole kalmıştı.


Makale: Robin Dennell et al. 2020. A demographic history of Late Pleistocene China, Quaternary International.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü.

You must be logged in to post a comment Login