Asur Tabletinde Çatal Dilli Şeytan Çizimi Bulundu

2.700 yıllık Asur kil tabletinde, epileptik nöbetlerden sorumlu tutulan çatal dilli bir şeytan çizimi keşfedildi.

2.700 yıllık tabletteki şeytan çizimi, onlarca yıl boyunca gözden kaçmış.

Asurbilimci Troels Pank Arbøll, boynuzları, kuyruğu ve yılan benzeri çatal dili ile gösterilen şeytan çizimini fark ettiğinde Berlin’deki Vorderasiatisches Müzesi’nde eski bir yazı tabletini inceliyordu.

Tablet, MÖ 650 yıllarında Kuzey Irak’ta yer alan Asur şehrinde yaşamış kötü ruhları kovan bir kişinin ailesinin kütüphanesinde bulunmuştu. Ancak muhtemelen çok daha eski bir metinden kopyalanmıştı.

(Asur Tabletlerinde En Eski Kutup Işıkları Kaydı Bulundu)

Çivi yazısı ile yazılmış yazıt, kasılmalar, seğirmeler ve diğer istemsiz kas hareketleri için tedavileri açıklıyor. Asurlular tarafından “Bennu” adı verilen ve şimdi epilepsi belirtileri olarak yorumlanan bir rahatsızlık. Ancak Asurlular, Bennu’ya şeytani varlığın neden olduğunu düşünüyorlardı.

“On yıllardır araştırmacılar tarafından bilinen yazıta rağmen, çizimi ilk fark eden ben oldum. Yazıt üzerindeki hasar nedeniyle orada olduğunu bilmediği sürece bugün kolayca fark edilmesi çok zor.”

Asurlular tarafından Bennu’ya (epilepsi) neden olduğu düşünülen şeytan çizimi.

Yeni araştırmada Arbøll, şeytanın kıvrımlı boynuzları, yılan benzeri dili ve muhtemelen sürüngen benzeri bir gözü olduğunu açıklıyor. Yaratığın sol bacağının yanında uzun bir kuyruğu var.

Epilepsi şeytanı

Arbøll, keşfini izleyen aylarda hasar gören çizimin ana hatlarını belirleyebildi; metinde, Mezopotamya ay tanrısı Sîn adına Bennu’ya neden olan şeytanı gösteriyor.

Asurlular epilepsinin delilikle ilişkili olduğuna ve her ikisinin de ay tanrısından kaynaklandığına inanıyorlardı.

(Yeryüzündeki Cennet: Asurbanipal’in Bahçeleri)

Çivi yazısı tabletler üzerindeki çizimler oldukça nadir, ayrıca şeytanların çizimleri daha da nadir.

Şeytan çiziminin yer aldığı tabletin tamamının görüntüsü.

“Bu spesifik çizim, genellikle hastalığı bitirmek için bir ritüel sırasında yapılan ve bir figürini tasvir eden diğer karşılaştırılabilir çizimler yerine gerçek şeytanın bir tasviri.”

Asurlular büyü ve tıp arasında ayrım yapmıyordu. Ritüeller gibi büyülü ilaçlar, günümüzde tıbbi olarak görülen ilaçlar, dış merhemler ve bandajlar gibi tedavilerin yanında kullanılıyordu.

O dönemin “doktorları”, hasta kişinin boynuna deri bir muska yerleştirerek, çeşitli maddeleri sıcak kömürlerde ısıtarak ve ortaya çıkan dumanı hastaya doğru yönlendirerek Bennu’yu (epilepsiyi) tedavi ederdi.

Live Science. 3 Ocak 2020.

Makale: Arbøll 2019, A Newly Discovered Drawing of a Neo-Assyrian Demon in BAM 202 Connected to Psychological and Neurological Disorders, JMC 33, pp. 1-31

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login