Arkeologlara İstihdam Şansı

Yenikapı Metro inşaatında bir hafriyat şirketinde çalışıyor gibi gösterilen arkeologlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı açtıkları davayı kazandı. Yargıtay kararı onaylarsa Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yenikapı kazılarında çalışan arkeolog, restoratör, sanat tarihi uzmanlarını işe almak zorunda kalacak.

Radikal Gazetesi Haber Müdürü Ömer Erbil’in yaptığı habere göre, Yenikapı Metro inşaatında yıllardır çalıştırılan arkeologlar, iş mahkemesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açtıkları davayı kazandılar. Bakanlık adına kazılarda görev alan arkeologların kadrolarının hafriyat şirketi üzerinde gösterildiği anlaşıldı. İstanbul 17. İş Mahkemesi, arkeologların Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanı kanaatine vardı ve bu kararlar yargıtaydan geçerse bakanlığın 34 arkeoloğu işe alması gerekecek.

İstanbul 17. İş Mahkemesi’nin arkeologların Kültür ve Turizm Bakanı çalışanı olduğu kanaatine varması ile ilgili kararı şu şekilde: “Davacının yaptığı iş arkeolojik işler olup kazı ve benzeri yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihi yapıtlar kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden inceleyerek tarihi devirlerde insanlığın geçirdiği aşamaları, yaşam biçimlerini, o yörede yaşamış insanların tarihsel süreçlerde geçirdikleri gelişme ve evreleri ortaya çıkararak kamu adına ve milletlerin ve insanlığın tarih biçimine hizmet eder şekilde faaliyet sürdürürler ve tarihi kültürel varlıkların ortaya çıkarırlar. … Arkeologların yaptığı davaya konu iş ise toplumun tamamını ilgilendiren ve sadece Bakanlık eliyle yapılması ve denetlenmesi gereken bir iş olup alt işverenlere devredilemez. Aksi halde görevli arkeologların iş güvencesi kaygısı ve bazı nedenlerle alt işveren çalışanı olarak görevini gereği gibi yapması zorlaşacaktır.”

Yargıtay kararı onaylarsa Kültür ve Turizm Bakanlığı Yenikapı kazılarında çalışan arkeolog, restoratör, sanat tarihi uzmanlarını işe almak zorunda kalacak. Bundan böyle de kurtarma kazılarında bakanlık adına çalışan personel, başka bir şirketin personeli olarak gösterilemeyecek. Bakanlık ihtiyaç duyduğunda, ya sözleşmeli personel olarak arkeologlarla çalışacak ya da kazılar için ayrı bir arkeolog kadrosu bulunduracak. Bu da arkeologlar için yeni istihdam demek.

Kaynak: www.radikal.com.tr

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply