Antik Güney Amerikalılar Dengesiz İklim Yüzünden Dibe Vurmuş

Antik Güney Amerika nüfusu, yaklaşık 8.600 yıl önce yağışların tahmin edilememeye başlamasıyla keskin bir şekilde azaldı.

Avcı toplayıcılar 8.600 yıl önce, hava şartlarının tahmin edilemez olduğu yıllarda büyük bir düşüş yaşadı.

Yapılan bir çalışmanın vardığı sonuçlar, aşırı derecelerdeki ve tahmin edilemeyen nemli ve kuru dönemlerin, yaklaşık 8.600 veya 6000 yıl önce Amazon’da ve Güney Amerika’nın diğer bölgelerinde yaşayan avcı toplayıcı nüfusta bir azalmaya yol açtığını ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, Antik Güney Amerika nüfusunun, yaklaşık 8.600 yıl önce yağışların önceden tahmin edilememesi nedeniyle keskin bir şekilde azaldığını belirtiyor.

(Sahra Çölünde, Her 20.000 Yılda Bir İklim Değişiyor)

Ancak, arkeologlar Philip Riris ve Manuel Arroyo-Kalin’in bildirdiğine göre, avcı ve toplayıcı gruplar yaklaşık 6000 yıl önce yağış düzeni istikrarlı bir görünüme kavuştuğunda, And Dağları’ndan ve Amazon’dan kıtanın güney uçlarına doğru hızla kendini topladılar.

Araştırmacılar, araya giren bu kabaca 2.600 yıllık dönemde yerel yiyecek kaynaklarını tahrip eden sıra dışı ıslak ve kuru hava koşulları ile ilgili krizlerin ortalama 5 yılda bir, sık sık meydana geldiğini kaydediyor.

Avcı toplayıcıların, bir sonraki beklenen olayın bir sel taşkını mı yoksa kuraklık mı olduğunu ve özellikle de bu olayların ne zaman vuku bulacağını tahmin edebilme yetileri yoktu.

Riris ve Arroyo-Kalin’in antik tortular ve diğer kaynaklardan derledikleri yağış kayıtlarındaki yola çıkarak yaptıkları tahminler, önceleri ortalama yağış düzenlerine göre anormal nemli veya kuru yılların süresinin 16 veya 20 yıl olduğuna işaret ediyor.

Nüfusun yaklaşık 12.000 ila 2.000 yıl öncesindeki değişimlerini tahmin edebilmek için araştırmacılar, yaklaşık 1.400 Güney Amerika arkeolojik alanından 5.450 adet radyokarbon tarihlemesini analiz etti.

(Roma Dönemindeki Sıradışı İklim Avrasya’yı Açlığa ve Hastalığa Boğdu)

Çok sayıdaki arkeolojik alanda zaman içinde gerçekleşen değişimlere dayanarak yapılan, büyük çaptaki nüfus artış ve düşüşlerinin ne zaman gerçekleştiğine dair istatistiksel tahminler, Güney Amerika’daki nüfusun çeşitli zamanlardaki mutlak sayısını belirlemeyi başaramadı. Antik nüfus dağılımı düzenlerine kıyasla iklim kayıtları, 100 yıla uzanan parçalara ayrılıyordu.

En büyük yağış dalgalanmaları ve en büyük nüfus düşüşleri, Güney Amerika’nın kuzeyindeki tropikal bölgelerde görüldü.

Araştırmacıların önceki gözlemlerin üzerine ekledikleri yeni bulgular, insanların yaklaşık 8.200 yıl önce birçok Güney Amerika bölgesini terk ettiğini gösteriyor.

Araştırmacıların düşünceleri, öngörülemeyen ve aşırı derecedeki yağışların, eski Güney Amerikalı avcı-toplayıcıların belki de yedek gıda kaynakları olarak bitkileri evcilleştirmeye ve ekmeye başlamasının bir nedeni olabileceği yönünde.


Science News.  Bruce Bower. 9 Mayıs 2019.

Ankara Üniversitesi SBF Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi ile İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm bölümlerinden mezun. Kültürel miras ve arkeolojiyle yakından ilgili.

You must be logged in to post a comment Login