Afrika’da 7.000 Yıl Önce Evcil Tahıllar

Barselona, Treviso, Londra ve Kiev’li uzmanlardan oluşan bir ekip Orta Sudan ve Nubia’daki iki neolitik mezarlıkta arpa ve buğdayın varlığını kanıtladı. Arpa ve buğday kalıntıları, ölü hediyelerinde ve dişlerin üzerinde bulundu. 7000 yıl önce evcil tahılların kullanılıyor olması, Afrika’da evcil tahılların kullanım tarihini birkaç yüzyıl daha erkene çekiyor.

7000 Yıl Önce Kuzey Afrika’da Beslenme

Araştırmanın sonuçları, Nil Nehri kıyısında yaşayan insanların vahşi hayvanlar ve bitkilerle birlikte, arpa ve buğday gibi ekinleri tükettiğini gösterdi. Tarih öncesi insanlar büyük ihtimalle, kendilerinden çok daha sonra bu bölgede yaşayan Mısırlılar gibi, yarı-yerleşik bir hayat sürüyor ve Nil’in suyundan faydalanıyorlardı.

Arpa ve buğday gibi ekinler ilk olarak Ortadoğu’da 10,500 yıl önce yetiştirilmişti. Ortadoğu’dan sonra ise Orta ve Güney Asya ile, tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde Avrupa ve Kuzey Afrika’ya yayıldı.

Dr Wilmoed, Sudan ve Nubia’da karşılaşılan besin düzeninin de sanılandan çok daha çeşitli olduğunu belirtti. Tahıl tanelerinin mezarlara konulmuş olması ise özel, sembolik bir anlamları olduğunu gösteriyor.

Kafatasının arkasındaki beyaz renkli bölge, mezarda buraya, kafanın arkasına, bitki kalıntıları konulduğunu gösteriyor. Bu kalıntılara “fitolit” adı veriliyor.

 

Bitki ve Diş Kalıntıları ile Tarihlendirme

Bulunan tahılların tarihlendirmeleri için yüksek kalitede bir optik mikroskop ve radyokarbon analizleri kullanıldı. Uzun süreler boyunca korunabilen, fitolit ismi verilen mineral yoğunluktaki bitki kalıntıları da bu süreçte yardımcı oldu. Diğer bitki kalıntıları korunmamış olmasına rağmen, fitolitler ve nişasta granülleri hala korunmuştu. Binlerce yıllık dişlerde bulunan diş plakları ve tartar da bu tarih öncesi insanların beslenmesi hakkında bilgiler sağladı. Bitkiler MÖ. 5.311 ve 5.066 yılları arasına tarihleniyor.

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply