520 Milyon Yıllık Balon Şekilli Fosil Bulundu

Günümüzden yarım milyar yıl öncesine tarihlenen fosil kalıntısı, dünyanın en eski denizlerindeki yaşam çeşitliliği hakkında bizlere pek çok bilgi vereceğe benziyor. Canlı iken balon şekilde dikenlerle kaplı olduğu düşünülen fosil, bu sene başında vefat eden Leicester Üniversitesi’nden Profesör Richard Albridge onuruna “nidelric pugio” olarak adlandırıldı.

Fosil Çin’in Chengjiang bölgesinde uluslararası bir ekip tarafından bulundu.Hayvanın olası dikenli dış iskeletiyle savunmacı bir grup olan “chacellorid” grubuna ait olduğu düşünülmekte. Fosilleşme sürecinde ezilmiş olan fosil bir kuş yuvası anımsatmakta.

Bölgede Daha Birçok Fosil Var

Leicester Üniversitesi’nden Tom Harvey, bu fosilin oldukça nadir bir buluntu olduğunu ve erken dönem hayvanlarının ne kadar değişik şekilli olabileceğini gösterdiğini belirtti.
Çin’in güneyindeki Chengjiyang bölgesinde bulunan 520 milyon yaşındaki kayalıklarda bulunan fosiller; bacakları, gözleri, hatta beyinleriyle beraber yumuşak anatomileri hakkında bilgi veren iyi korunmuş bir dizi fosil grubunu oluşturmakta.


Nidelric Pugio adlı fosilden detaylı fotoğraflar

Fosillerin, günümüzde yengeç, ıstakoz, solucan gibi pek çok modern akrabası olduğu düşünülmekte. Ayrıca “Chancelloriids” olarak adlandırlan, günümüz canlılarıyla hiç bir bağlantı göstermeyen bazı fosiller de mevcut. Bu fosillerin dünyanın en eski denizler hakkında bilinmeyen pek çok bilgiyi de sağlayacağı oldukça aşikar.

Jeoloji bölümünden doktora öğrencisi Tom Hearing, genellikle bu buluntu gibi bütün parçalarıyla korunmuş halde fosillere rastlamadıklarını ve bu canlıların yaşamsal fonksiyonlarına, diğer hayvanlarla etkileşiminin nasıl olduğuna, kendilerini nasıl koruduklarına dair pek çok bilgiye bu buluntular sayesinde ulaşabileceklerini söyledi.

Fosilin Adı Leicester Üniversitesi’nden Richard Albridge Anısına Verildi

Fosil, bu sene başında hayatını kaybeden paleontoloji dalında uluslararası üne sahip Profesör Richard Aldridge anısına, Latince nidus yani ”kuş yuvası” anlamına gelen sözcük ve Eski İngilizce’de Aldbridge’e karşılık gelen “Aedelic” kelimelerin birleşiminden oluşan Nidelric olarak adlandırıldı.

Leicester Üniversitesi’nden Tom Harvey : “Bu buluntuya ‘Chengjiang’ fosillerinin anlaşılması için yürütülen çalışmalara tüm tecrübesiyle liderlik etmiş olan Richard Aldridge’in adını vermekten gurur duyacaklarını söyledi.

Çalışmalar Uluslararası Bir Ekip Tarafından Yürütülmekte

Çalışmalar Yunnan Üniversitesi Paleobiyoloji bölümünden Xianguang Hou liderliğinde Leicester ve Oxford Üniversitesi’nden katılan uzman ekipler tarafından yapılmakta. Ayrıca çalışmalar, Çin Ulusal Bilim Vakfı ve İngiliz Kraliyet Topluluğu Akademisi tarafından desteklenmekte.

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply