3 Milyon Yıllık Arı Fosili Erken İnsanların Doğal Ortamı Hakkında Bilgi Veriyor

1924’te bulunan maymun benzeri bir Australopithecus kafatası, Taung Çocuğu ismiyle insanın kökeni hakkındaki görüşlerimizi kökten değiştirdi. Buna göre insanlar, daha önceden düşünüldüğü gibi Avrasya’da değil, Afrika’da evrimleşmişti.

Taung Çocuğu kafatası. F: Pascal Goetgheluck/Science Photo Library

O tarihten bu yana bölgede başka hiçbir hominin fosili bulunamadı. Ancak şimdi fosilleşmiş bir arı kovanı, erken insanların yaklaşık 3 milyon yıl önce yaşamış olduğu yerel yaşam alanına dair bir fikir veriyor ve daha fazla fosilin keşfedilmeyi bekliyor olabildiğini gösteriyor.

Taung Çocuğu’nun kafatasını barındıran kayalar, mağara kireçtaşlarına benzediği için, bu kafatasının genellikle küçük bir mağaranın kalıntılarında ortaya çıkarıldığı düşünülmekte.

Londra Üniversitesi Birkbeck’teki Philip Hopley, “Diğer tüm Güney Afrika homininleri eski Prekambriyen (kireçtaşları) içinde oluşan mağara tortularında bulundu.” diyor. Bunlar, 2008 yılında keşfedilen Australopithecus sediba ve 2013 yılında keşfedilen Homo naledi iskeletlerini de kapsıyor.

Fakat 2013’te Hopley ve meslektaşları yeni bir alternatif önerdi ve Taung Çocuğu kafatasının 2.8 milyon yıllık yüzey toprağında muhafaza edildiğini söyledi.

Hopley ve ekibi tarafından 2010 yılında Taung’da bulunan fosilleşmiş arı kovanı da bu fikri destekliyor. Araştırmacılar, bu kovanın günümüzde açık arazide kovan yapan arıların eski akrabaları tarafından yapıldığını söylüyor.

Ekip, Taung’daki eski böcek hareketlerini de diğer kanıtlarla birleştirince, Taung Çocuğu’nun mağara kayaçlarında değil, çiçekli bitkilerle dolu kurak bir otsu ortamda oluşan kayalarda bulunduğu sonucuna vardı.

Araştırmacıların söylediğine göre, böcek vb. fosiller, erken insanların yaşadığı bölgelerde oldukça yaygın olarak bulunabiliyor ve bu eski yaşam alanlarını anlamamıza yardımcı olabiliyor. Fakat ne yazık ki genellikle gözardı ediliyor.

Sonuç olarak Hopkin, Taung’ta bulunacak başka fosil bulguların umutları artırdığını söylüyor. Hominin fosilleri için yapılan araştırmalar, fosilin küçük bir kireçtaşı odasında oluştuğu varsayımından ötürü, Taung Çocuğu’nun bulunduğu bölgenin yakın çevresine odaklanmıştı. Fakat eğer bu fosil bozkır gibi açık bir alanda fosilleştiyse, Taung’taki daha birçok kaya keşfedilmeye değer.

Fosilleşmiş arı kovanı. F: 2016 Parker et al.

Katmanlı tartışma

Taung arkeolojik alanında daha önce yoğun bir şekilde çalışmış Columbus Ohio Eyalet Üniversitesi’nden Jeffrey McKee, “Arı yuvası gerçekten büyüleyici ve araştırmacılar ayrıntılı açıklamasında mükemmel bir iş çıkardılar.” diyor ve bu görüşe karşı çıkıyor.

Arı kovanının bulunduğu kayanın bir mağarada oluştuğunu savunan Meckee, bu kayanın, Taung Çocuğu fosilinin bulunduğu kayaçtan önemli ölçüde farklı olduğunu düşünüyor.

Hopley ise buna katılmıyor ve kovan fosilinin kazılan aynı tortudan geldiğini ve Taung Çocuğu ile ilişkili olduğunu söylüyor.

Her iki araştırmacı da, Taung’da daha fazla hominin fosil keşfetmenin heyecan verici bir gelişme olacağı konusunda hemfikir – tabii bu her ne kadar lojistik bir sorun teşkil etse de.

Güney Afrika’da 1.7 Milyon Yıllık Kemikte Kanser Bulundu

Yeni İnsan Türü Homo naledi 250.000 Yaşında Çıktı

Homo naledi Bize Ne Anlatıyor?


New Scientist. 28 Eylül 2016.

Makale: Parker, J. F., Hopley, P. J., & Kuhn, B. F. (2016). Fossil Carder Bee’s Nest from the Hominin Locality of Taung, South Africa. PloS one, 11(9), e0161198.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply