Yunanistan’da Çok İyi Korunmuş Miken Tholos Mezarı Bulundu

Yunan arkeologlar, Orta Yunanistan yakınlarındaki Amfissa’da 3300 yıl öncesine tarihlenen bir Miken tholos mezarı bulduklarını duyurdular. Bu tip mezarlar arasında bu bölgede bulunan tek mezar olma özelliğini taşıyor.

Mezar sulama kanalları projesi sırasında yürütülen araştırmalar sırasında bulunmuş. Yaklaşık olarak MÖ. 13 ve 11. yüzyıllar arasında kullanımda olduğu düşünülen mezar, Miken döneminin tipik mezar mimarisini sergilemekte.

Araştırmacılar böylesine sağlam ve neredeyse dokunulmamış bir Miken mezarı bulmuş olmanın oldukça sevindirici olduğunu belirtiyorlar. Tabi dokunulmamış olarak adlandırılmasına rağmen defineciler ve mezar soyguncularının bazı denemelerine maruz kalmış ancak bu sebepten ötürü pek hasar almamış. Araştırmacılar, sadece doğal koşullar nedeniyle oluşan az bir tahribat olduğunu söylüyor. Mezar içi buluntuları da günümüze kadar gelmeyi başarmış.

Tholos tipinde olan mezar, taş ve kerpiç tuğla yapı elementleri ile oluşturulmuş. Toprak altına gömük olarak yapılan mezarın toprak seviyesinde tek görülebilir tarafı tepe noktası. Bu da kolayca günümüze kadar gelmesinin sağlayan etmenlerden biri. Yaklaşık 9 metre uzunluğunda ve 5,9 metre çapında olan mezar 3 metre kadar yükseklikte korunmuş olarak bulunmuş.

Araştırmacılar mezarın kendisinin yanında içindeki buluntuların da bölgedeki Miken varlığını ve kültürünü anlamak adına önemli olduğunu belirtiyorlar. Mezar içinden bronz kaseler, altın ve bronz yüzükler, kozmetik amaçlı ufak çanaklar, taştan yapılmış boncuklar idoller ve tipik Miken boyalı seramiklerini bulunmuş. Arkeologlar ayrıca mezarın sahibine ait olan iskeleti de bulmayı başarmışlar.

Geç Bronz Çağı’nın en önemli kültürlerinden olan Mikenler Antik Yunanların direkt olarak ataları olarak görülmekte. Peloponnesos yakınlarında kurulan ve tüm kıta Yunanistan hatta tüm ege dünyasında Geç Bronz Çağı’nın da etkilerini gösteren kültür özellikle mimari ve sanat objeleri anlamında dönemin en üst özelliklerini sergilemekte. Bölgede Hititlerle beraber önemli bir siyasi güç olan Mikenler MÖ. 12. yy civarlarında genel kanı doğrultusunda deniz kavimleri olayı ile yok olmuşlardır.

Newhistorian

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login