Yeni Bulgulara Göre Hominidlerin Kuzeydoğu Asya’daki Yaşam Alanı Genişledi

Arkeologlar, Kuzey Çin’deki Huailai’de, olasılıkla 500,000 yıl öncesine tarihlenen paleolitik kalıntılar buldu. Kalıntıların bu bölgede bulunması, hominidlerin sanılandan daha geniş bir alanda yaşamış olduğunu gösteriyor.  Kalıntılar Nihewan havzasından 150 km uzaklıkta bulundu. Nihewan havzası aynı zamanda 1920’lerde ortaya çıkarılan “Nihewan kültürü”ne sahiplik yapıyor.

Huailai Buluntuları

Yeni bulunan 500 adet kalıntı taş aletler ve hayvan kemiklerini kapsıyor ve Nihewan kültürüyle fazlaca benzerlik gösteriyor. Kalıntılar ayrıca bölgede hominidlerin tarihini yüzbinlerce yıl geriye, Orta Pleistosen zamanına çekiyor.

Ağustos’tan beri kazılarda bulunan arkeolog Xie Fei, bulunan aletlerin genellikle hayvanları  kesmek ve ezmek için hominidler tarafından kullanılmış avcılık aletleri olduğunu söyledi. Hayvan fosillerinin ise yemek kalıntısı olduğu düşünülüyor.

Nihewan Kültürü Araştırmaları

Nihewan kültürü, memeli hayvan fosilleri ve Paleolitik buluntularla tanımlanıyor. Çin tarihöncesi arkeolojisi hakkında Çince olmayan kaynaklara ulaşmak hayli zor olduğundan Nihewan kültürünün diğer belirleyici özellikleri hakkında tam olarak bilgi sahibi değiliz.

Nihewan bölgesinde 1920’lerden beri arkeolojik buluntulara rastlanıyordu, fakat bu kültürün kalıntıları ilk olarak 1970lerde Xiaochangliang isimli arkeolojik alanda açığa çıkarıldı. Xiaochangliang, Çin’deki en erken hominid yerleşimi oldu. Daha sonra çevre bölgelerde Alt ve Orta Pleistosen’e tarihlenen bir düzineden fazla arkeolojik alan daha bulundu. Xiaochangliang 1.36 milyon yıl öncesine tarihlenirken, 2001’de bulunan Guodi yerleşimi ise bu tarihi 1.66 milyona çıkardı ve bölgedeki en erken yerleşim oldu.

Devam eden araştırmaların da desteklediği üzere 40 derece Kuzey enlemindeki konumuyla Nihewan, Doğu Asya’daki erken hominid yerleşimleri arasında en kuzeydeki bölge.  Çinli arkeologlar Nihewan bölgesinin “doğu insanının” ya da Kuzeydoğu Asya hominidlerinin beşiği olduğuna inanıyor.

Hebei Normal Üniversitesi’nde Nihewan Arkeoloji Enstitüsü başkanı Xie Fei gelecekte Nihewan araştırmalarının Huailai arkeolojik alanını da kapsaması gerektiğini belirtirken, Huailai müze küratörü Li Dungyang da Huailai’nin Nihewan kültür bölgesi içinde önemli bir yere sahip olacağını ekledi.

2014 Ekim Ayında da Nihewan Kültürü Kalıntıları Bulunmuştu

Geçtiğimiz Ekim ayında, Nihewan kültür bölgesindeki Xishuidi köyünde günümüzden 13,000 yıl öncesine ait taş alet ve süslerden oluşan 2000’den fazla buluntu bulunmuştu. Bunların yanında memeli hayvan kemikleri, 3 küllü bölge ve yanık kemikler de ortaya çıkarıldı. Bu yeni kalıntılar Sanggan nehri kıyısındaki bu bölgede insanların günlük aktivitelerine Işık tutuyor.

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply