Yeni Bir Boynuzlu Dinozor Türü Bulundu

Araştırmacılar Kuzey Amerika’da yeni bir boynuzlu dinozor türü buldu. Erken kretase dönemine tarihlenen dinozora, bilim adamları tarafından Aquilops Americanus adı kondu.

Kısıtlı sayıdaki boynuzlu dinozor fosilleri, bu grubun önceki evrimini anlamaya yeterli olmuyordu. Fakat Montana’da bulunan yeni kafatası, bu evrimin önceki aşamaları için yeni görüşler ortaya çıkmasına sebep oldu.

Bu yeni türün Kuzey Amerika’daki ilk boynuzlu dinozoru temsil ettiği ve bu türün hangi türün hangi evresine ait olduğunun belirlenebileceği belirtildi. “Amerikan Kartal Suratlı” anlamına gelen Aquilops Americanus, Sam Noble Oklahoma Doğal Tarih Müzesi’ne kaldırıldı. Çengel gagalı, sivri yanaklı ve bir kargadan büyük olmayan bir tür olduğu, kafatasının 84 mm olduğu ve yaklaşık 106 milyon yıl önce yaşadığı ilk açıklanan bilgiler arasında.

Yeni Bulunan Dinozorun Kökeni Asya’da Olabilir

Bilim adamları, Aquilops Americanus’un çok belirgin boynuzlu özelliklerinin olduğunu ve aynı dönemlerde yaşamış Asya’daki dinozor türlerine oldukça benzediğini belirtti. Araştırmanın başındaki Paleontoloji Müzesi’nden Andrew Farke: “Bu tür, Kuzey Amerika’daki yaşamış en eski boynuzlu dinozordan yaklaşık 20 milyon yıl önce yaşamış. Yine de bu türün Kuzey Amerika’daki türler yerine Asya’daki türlere benzemesi bizi şaşırttı” dedi.

Bu yeni türü, diğer boynuzlu dinozor fosil kayıtlarıyla karşılaştıran araştırmacılar, Aquilops Americanus’un kökeninin Asya’da olabileceğine inanıyor. Bu görüş aynı zamanda daha önce ortaya atılan Asya ve Amerika kıtaları arası göç olayı hakkındaki teorileri de doğrular nitelikte.

Farke sözlerine şöyle devam etti; “Bu küçük bir bitki yiyici. Bunu çengelli gagasından anlayabiliriz. Muhtemelen çalılıklar arasında saklanarak bir yaşam sürüyordu. Fakat sadece kafatasını bulabilmemiz onun derisi hakkında bilgi edinmemizi imkansız kılıyor”

Aquilops Americanus’tan önce Kuzey Amerika’da yaşayan bilinen en eski boynuzlu dinozor, Zuniceratops’tu. Yaklaşık 90 milyon yıl önce yaşamıştı ve fosilleri Arizona’da bulunmuştu. Bu türün başka yerlerde de fosilleri bulunmuştu ancak türünü saptamaya yetmeyecek kadar azdı. Yeni keşif Aquilops Americanus’tan bir sonraki boynuzlu tür Triceratops’un ise Aquilops’tan yaklaşık 40 milyon yıl sonra yaşadığı biliniyor.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply